Områdesnätverk Missbruk och beroende

LVM-samverkan gällande transport från sjukvårdsinrättning

Representanter från Statens Institutionsstyrelse (SiS), Polismyndigheten Region Syd, Skånes Kommuner, Kriminalvårdens nationella transportenhet (NTE) och Psykiatri Skåne har tagit fram detta underlag för praktisk samverkan för att värna om rätts- och patientsäkerhet och för att främja samarbete kring transport från Psykiatri Skånes vårdenheter till SiS-institution vid LVM.

NTE har ansvaret att lämna biträde för transport av frihetsberövad, Polisen har ansvar att lämna biträde i övriga situationer, samt när behov av akut omhändertagande föreligger (LVM § 45).

LVM underlag för samverkan 2024

Överenskommelser om missbruks- och beroendevården

Sedan 2021 ingår missbruk och beroende i den övergripande ramöverenskommelsen. Alla 33 kommuner i Skåne och Region Skåne har skrivit under ramöverenskommelsen.

Ramöverenskommelsen innehåller fem gemensamma utvecklingsområden:

  • Kroppslig hälsa
  • Samsjuklighet psykisk ohälsa – beroende/missbruk
  • Missbruk och beroende av spel om pengar
  • Integrerade arbetssätt och verksamheter
  • Suicidprevention

Överenskommelsen finns under relaterat material nedan.

Ramöverenskommelse psykiatri missbruk och placerade barn Extern länk

Gå till extern sida