Vård- och omsorgscollege Skåne

Vård- och omsorgscollege (VO-college) är ett samarbete mellan arbetsliv, utbildning och facklig organisation inom vård och omsorgs hela verksamhetsområde.  

Vård- och omsorgscollege är en förening för samarbete mellan arbetsgivare, utbildningsaktörer och fackliga organisationer inom den privata och offentliga vården och omsorgen. Tillsammans arbetar organisationen för att ge elever och studerande en modern utbildning som leder till anställningsbarhet och karriärmöjligheter. Organisationen finns i stora delar av Sverige och samarbetet sker på både på nationell, regional och lokal nivå.

I Skånes regionala organisation samverkar 29 kommuner, Region Skåne, Skånes Kommuner, Malmö Universitet, fackförbundet Kommunal, Regional utveckling, Arbetsförmedlingen samt privata vårdgivare.

Verksamhetsidé  

VO-college Skåne vill förena arbetsliv och utbildning i ett gemensamt åtagande och ansvara för att trygga personal- och kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Genom certifierad samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsliv erbjuds elever och anställda ett attraktivt arbetsliv och attraktiva utbildningar som matchar arbetslivets behov. Gemensamma strategier och aktiviteter gör att VO-college Skåne blir tydligare och uppfattas som en enad kraft samtidigt som vi nyttjar resurserna bättre och lär av varandra nationellt, regionalt och lokalt.  

Mål 

För att kunna erbjuda Skånes medborgare en vård och omsorg i världsklass arbetar vi med tre övergripande mål för att kunna rekrytera, behålla och utveckla medarbetare.   

  • Mål 1: Vi attraherar studerande och medarbetare
  • Mål 2: Vi har medarbetare med rätt kompetens
  • Mål 3: Vi erbjuder de bästa utbildningarna

VO-college sammanfattat

 • är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsamordnare, arbetslivet och de fackliga organisationerna i privat och offentlig verksamhet inom vård- och omsorg,
 • ska ge den studerande en modern utbildning med tydliga karriärvägar på gymnasial och eftergymnasial nivå,
 • ska ge praktik med kompetenta, utbildade handledare,
 • är ett skyddat varumärke som får användas på regional och lokal nivå när vissa kvalitetskriterier är uppfyllda,
 • erbjuder utbildningar till ungdomar och vuxna som söker ny karriär samt till redan anställd personal som är i behov av kompetensutveckling,
 • ökar anställningsbarheten, skapar samsyn kring baskompetens för vård- och omsorgsarbete, stärker individens framtida valmöjligheter på arbetsmarknaden.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!


Relaterat material

Verksamhetsplan Vård- och omsorgscollege Skåne Hälsa, social välfärd och omsorg, 2020-12-17

Ladda ner

Hemsida - Vård- och omsorgscollege Skåne Extern länk

Gå till extern sida

Sidansvarig

Petra Douhane

Regional processledare