Vad är Komvux – en digital resurs

Här är den digitala resursen "Vad är Komvux?"

 

I fem olika temamoduler presenteras på ett överskådligt sätt grundläggande information om Komvux. Det finns även länkar till mer fördjupad information på myndigheters och andra verksamheters hemsidor.


Målgruppen för denna digitala resurs är personer som i olika sammanhang möter individer som skulle kunna intresseras för utbildning inom Komvux – individer för vilka Komvux skulle kunna vara vägen till arbete eller vidare studier.


Vad är Komvux? – Är framtagen i samarbete med Landskrona stad, Kävlinge kommun och Ystads kommun.


Modul 1 Komvux – en överblick

I modulen presenteras information om hur Komvux är uppbyggt och organiserat. Det handlar bland annat om lagar och förordningar, ansvar och uppgifter samt hur kommunerna finansierar Komvux. I modulen finns även övergripande information om att söka till Komvux och vem som avgör om en sökande får gå en utbildning eller ej.

Gå till Modul 1.


Modul 2 Komvux – fem skolformsdelar

I modulen tas det upp vilka individer de olika skolformsdelarna riktar sig till. Vidare redovisas de grundkrav som ställs för att få börja en utbildning inom respektive skolformsdel samt hur betygssystemen ser ut.

Gå till Modul 2.


Modul 3 – Yrkesutbildning inom komvux

I modulen presenteras information om hur man kan ta del av en yrkesutbildning inom Komvux. Det handlar bland annat om skolförlagd yrkesutbildning, lärlingsutbildning och kombinationsutbildningar – kombination av svenska för invandrare (Sfi) eller svenska som andra språk (SAS) med yrkeskurser.

Gå till Modul 3.


Modul 4 – Stöd, validering och prövning

I modulen presenteras ett antal olika områden inom Komvux som inte är kopplade till specifika kurser och utbildningar, det handlar om:

  • Studie- och yrkesvägledning
  • Validering och prövning
  • Lärcentrum
  • Extra anpassningar

Gå till Modul 4.


Modul 5 – Studiefinansiering

I modulen finns information om möjligheterna till studiemedel för studier på Komvux. Modulen tar även upp de möjligheter till annat ekonomiskt stöd som finns för nyanlända och inskrivna vid Arbetsförmedlingen.

Gå till Modul 5.


Forskning och nätverk

Här finns länkar till några av de verksamheter som på olika sätt bedriver och/eller sammanställer forskning samt kunskaps- och erfarenhetsunderlag kring kommunal vuxenutbildning.

Gå till Forskning och nätverk.