FoU skola

Inom FoU Skola stöttar Skånes Kommuner de 33 kommunerna i Skåne samt Sölvesborg i deras arbete med likvärdig utbildning för alla barn, elever och studerande på vetenskaplig grund.

Mål med FoU skola

  • Bidra till ökad kompetensutveckling och förbättringsarbete i skolan utifrån vetenskaplig grund
  • Främja ökad kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte.  Lärdomar sprids mellan kommuner och olika delar av Skåne.
  • Påverka skoldebatten utifrån vetenskaplig grund och vara en tydlig röst i skolsverige

Prioriterade aktiviteter

Skånes Kommuner driver och arrangerar olika aktiviteter för att målen med FoU skola ska uppnås.

  • Anordna seminarier, konferenser och utbildningsdagar som bidrar till kompetensutveckling på vetenskaplig grund för verksamma inom skolan.
  • Skapa och bidra till mötesplatser för olika professioner inom skolan, till exempel regionalt rektorsnätverk för olika skolformer.
  • Bidra till produktionen av ny och relevant kunskap inom verksamhetsområdet skola, till exempel publikationer av populärvetenskapliga texter.

Skånes Kommuner är också sammankallande för Regional Samordningsgrupp för ULF (utbildning, lärande och forskning). Det är en nationell försöksverksamhet som  ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola inom forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Gruppen ska samla och sprida kunskap från försöksverksamhet ULF i Skåne.

FoU Blogg drivs inom ramen för FoU Skola. Det är en digital plattform för spridning av populärvetenskapliga kunskap samt för erfarenhetsutbyte mellan kommunerna.

 

FoU bloggen Extern länk

Gå till extern sida

Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare