Samverkan förskola och grundskola

De 33 kommunerna i Skåne samverkar kring pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola. Skånes Kommuner förvaltar avtalet som kommunerna har kommit överens om och är ett administrativt stöd.

Nyttan med samverkan

Skånes 33 kommuner arbetar tillsammans för att det ska vara möjligt för vårdnadshavare till barn och elever i pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola att:

  • Få sitt val av verksamhet eller skola tillgodosett
  • Fritt kunna välja mellan de verksamheter och skolor som finns inom Skåne och kunna bli mottagna där i mån av plats enligt gällande lagstiftning
  • Reglera interkommunal ersättning mellan barn och elevers hemkommun och den mottagande kommunen
  • Tydliggör och underlättar samverkan mellan kommuner om omsorg vid tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne 2023

Prislistor för interkommunal ersättning hittar du genom att klicka på ”alla relaterade dokument” nedan.


Relaterat material

Alla relaterade dokument Gå till sida

Blankett A: Överenskommelse om ersättning extraordinärt stöd 2023-03-01

Ladda ner

Blankett B: Överenskommelse om ersättning internationella skolor 2022-01-10

Ladda ner

Kontaktinformation – Ersättning för barn och elever med behov av extraordinära stödåtgärder 240117 2024-01-17

Ladda ner

Kontaktinformation förskola 2024-02-23 2024-02-26

Ladda ner

Kontaktinformation-skolpliktsbevakning-240524 2024-05-29

Ladda ner

Sidansvarig

Caroline Åkesson

Biträdande förbundsdirektör, Avdelningschef Utbildning och arbetsmarknad