Strategiskt nätverk arbetsmarknad

Deltagare i det strategiska nätverket för arbetsmarknadsfrågor.

Ordförande Maria Norrby, Helsingborgs stad

Vice-ordförande Ninda Webgratt Menkus, Sjöbo kommun

Deltagare i nätverket

Kommun Namn Titel
Bjuvs kommun Ulrik Ahlm Verksamhetschef
Bromölla kommun Birgitta Sörensen Enhetschef Arbetsmarknadsenheten
Burlövs kommun Maria Popoola Socialchef
Båstads kommun Ritva Veeborn Avdelningschef, Arbetsmarknadsenheten
Eslövs kommun Jörgen Larsson Förvaltningschef
Helsingborgs stad Maria Norrby Arbetsmarknadsdirektör
Hässleholms kommun Veronica Öhrvik Förvaltningschef
Höganäs kommun Anneli Söderhjälm Chef för Arbetsmarknadsenheten
Hörby kommun Anna-Lena Hansdotter Sektorschef Livsmiljö
Höörs kommun Catharina Pålsson Sektorschef Kultur, arbete och folkhälsa samt rektor Vuxenutbildning
Klippans kommun Mattias Säflund Verksamhetschef Arbete och Utveckling
Kristianstads kommun Charlotte Nygren Bonnier Förvaltningschef Arbete och välfärd
Kävlinge kommun Anneli Nilsson Sektorchef arbetsliv och fritid
Landskrona stad Per-Olov Karlsson Tf Arbetsmarknadschef
Lomma kommun Roberto Citterio Utbildningschef
Lunds kommun Annika Pettersson Socialdirektör
Malmö stad Marcus Eriksson Avdelningschef
Osby kommun Emma Frostensson Förvaltningschef
Perstorps kommun Peter Lindow Arbetsmarknadschef
Simrishamns kommun Sofie Bredahl Tillväxtchef
Sjöbo kommun Ninda Webgratt Menkus Förvaltningschef
Skurups kommun Ulrika Persson Biträdande förvaltningschef
Staffanstorps kommun Annette Christiansson Chef Arbetsmarknadsförvaltningen
Svalövs kommun Hanna Åstrand Utvecklingschef
Svedala kommun Mattias Olsson Områdeschef
Tomelilla kommun Camilla Andersson Socialchef
Trelleborgs kommun Rehanna Ståhlstierna Förvaltningschef arbetsmarknadsförvaltningen
Vellinge kommun Roger Eriksson Chef för individ och familjeomsorg
Ystads kommun Johan Mars-Österberg Marknads- och näringslivschef
Åstorps kommun Ulrika Engquist Områdeschef
Ängelholms kommun Mathias Jostvik tf verksamhetschef
Örkelljunga kommun Magnus Lind Socialchef
Östra Göinge kommun Tina Clausen Strömberg Verksamhetsområdeschef