Kansliet

På kansliet i Lund arbetar vi gemensamt med uppdrag som beslutas av styrelsen samt våra ägare via KSO-gruppen och kommundirektörsgruppen.

Kansliet leds av Förbundsdirektör Nina Mårtensson. Vi är cirka 50 anställda med bred kompetens inom de områden som kommuner arbetar med.

Tillsammans arbetar vi med uppdrag inom tre strategiska områden; kompetensförsörjning, hälsa, social välfärd och omsorg och utbildning. Uppdragen genomförs i nära samverkan med medlemmarna och i vissa fall även tillsammans med Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne.

Kansliet arbetar även internt med frågor inom ekonomi och upphandling, kommunikation samt administration.


Sidansvarig

Nina Mårtensson

Förbundsdirektör