Områdesnätverk Barn och unga

Inom området barn och unga arbetar Skånes Kommuner inom ett antal olika områden. Som Regional samverkans- och stödstruktur (RSS) är Skånes Kommuner en länsstruktur som stödjer länets socialtjänster att arbeta kunskapsbaserat och vara en koppling mellan nationell och kommunal nivå i kunskapsutvecklingen.

Kommuner och regionen får stöd i att utveckla det gemensamma förebyggande arbetet. Det regionala utvecklingsarbetet inom barn och unga innefattar bland annat Yrkesresan barn och unga, Växa tryggt, metodstöd Barns behov i centrum (BBIC), Familjecentraler och Tidiga samordnade insatser (TSI). Skånes Kommuner arbetar även med att stödja kommunerna i förberedelserna inför nya socialtjänstlagen.

Vill du bli utbildare inom Yrkesresan Barn och unga?

Hälsoundersökning på begäran av socialnämnd Extern länk

Gå till extern sida

Familjecentraler i Skåne Extern länk

Gå till extern sida

Strategiskt nätverk hälsa, social välfärd och omsorg Styrning /Strategiska nätverk /Strategiskt nätverk hälsa, social välfärd och omsorg

Gå till sida

Lokal arbetsgrupp (LAG) familjestöd Extern länk

Gå till extern sida

Emelie Sundén

Sidansvarig

Emelie Sundén

Strateg