Regional vägledning avseende handräckning

Regional vägledning avseende handräckning av polis och kriminalvård i samband med omhändertagande av barn och unga med stöd av LVU.

Bakgrund
Med bakgrund av de otydligheter som finns avseende begäran av polishandräckning och samverkan avseende detta, har en grupp i Skåne med representanter från Skånes Kommuner, Socialtjänst, Statens Institutionsstyrelse (SiS), Kriminalvård och Polismyndigheten enats om följande vägledning. Avsikten med denna vägledning är att förtydliga när handräckning av polismyndighet och kriminalvård kan begäras och vilka ansvar som åligger de inblandade myndigheterna.

Denna vägledning är framtagen utifrån aktuell lagstiftning, lagens förarbeten och JO-utlåtanden.

Avvikelsehantering
Om överenskommelse inte kan uppnås skall detta rapporteras i respektive verksamhets avvikelsesystem. Om lösning inte kan uppnås i samförstånd lokalt
hanteras frågan av respektive verksamhetschef och vakthavande befäl: vb-lc-syd.skane@polisen.se.

Alla avvikelser skickas för kännedom till någon av dessa. Om avvikelsen avser
NTE och/eller SiS skickas avvikelsen även till dessa:

NTE: NTE.Sydöst.avvikelsehandrackning@kriminalvarden.se

SiS: avvikelse.handrackning@stat-inst.se

Avvikelser från kommunerna skickas till funktionsbrevlåda:
avvikelserhandrackninglvu@skaneskommuner.se


Relaterat material

Regional vägledning avseende handräckning av polis och kriminalvård LVU 2021-02-02

Ladda ner

Anvisningar för handräckningsbegäran för personal inom Socialtjänsten 2024-03-25

Ladda ner

Emelie Sundén

Sidansvarig

Emelie Sundén

Strateg