Yrkesresan

Samtliga 33 kommuner i Skåne har tecknat avtal med SKR gällande Yrkesresan. Den första Yrkesresan i Skåne startade i februari 2023.

Totalt fem yrkesresor ska produceras för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten under avtalsperioden 2021-2028. Första Yrkesresan vänder sig till medarbetare inom myndighetsutövning i social barn- och ungdomsvård.

Följande yrkesresor kommer att produceras inom:

  • Funktionshinder, utövarverksamheter
  • Äldreomsorgen
  • Missbruk och beroende
  • Funktionshinder, myndighetsutövning

Kurser Barn och Unga

Flera kurser inom Barn och Unga är upplagda och i full gång, de riktar sig till nya medarbetare, dvs de som har arbetat i 0-2 år.
Den första kursen i HBiC startade i februari 2023, vi erbjöd fyra tillfällen under våren, samt fyra under hösten.
Vi har kontinuerligt erbjudit nya kurser efterhand som de har blivit klara under våren och hösten:
Samtal och delaktighet, Utsatthet och våld samt Handläggning av unga lagöverträdare.

Nyhet! Den digitala kursen Verktyg för arbetsplanering, finns nu tillgänglig för medarbetarna. Även en motsvarande kurs för chefer och arbetsledare är upplagd; Stöd i arbetsplanering.

Alla kurser fortsätter att ges framöver.

Van-väskan förväntas starta under hösten 2024, den riktar sig till medarbetare som har arbetat med BoU i 2-5 år.

Vill du bli utbildare?

Startsidan
Här kan du som är upplagd i systemet logga in på Yrkesresan BoU:
Yrkesresan: Loginsida

Finansiering
Under 2024 införs en ny finansieringsform vilket innebär att det kommer att vara en kursavgift på 1350 ex moms per dag/deltagare.

Info

Digitala informationsträffar
Under våren 2024 håller vi flera digitala informationsmöten för nya arbetsledare, chefer, administratörer och utvecklare inom barn- och unga-området samt för de som vill ha informationen igen.

Onsdagen den 24 januari kl. 13.00-15.00
Tisdagen den 27 februari kl. 9.00-11.00
Måndagen den 18 mars kl. 13.00-15.00
Måndagen den 27 maj kl. 13.00-15.00

Öppet forum
Här kan du lyssna på vad som sas på Öppet forum, den 18 april 2023, där SKR gav en lägesrapport om vad som händer i Yrkesresa, både övergripande och för respektive resa:
Öppet forum Yrkesresan | SKR

Filmer:
Vi har tagit fram en kort film där Anna Wallin berättar om utrullningen av Yrkesresan BoU i Skåne. Se den så får du veta mer om hur det fungerar:

 

SKR: Film om Yrkesresan – kvalitet i varje möte!
I denna filmen berättar medarbetare inom socialtjänsten om vilken nytta de haft av Yrkesresan. Medverkande från Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer förklarar sina respektive roller i arbetet. Ansvariga chefer på SKR berättar om vikten av samverkan för att paketera och sprida bästa tillgängliga kunskap. Filmen är textad och cirka 4 minuter lång.
SKRs film om Yrkesresan

Nyhetsbrev Yrkesresan Barn och unga:
Nyhetsbrev, Yrkesresan BoU, juni 2023
Nyhetsbrev, Yrkesresan BoU, november 2023
Nyhetsbrev, Yrkesresan BoU, december 2023

Prenumerera på nyhetsbrevet Yrkesresan Barn och unga:

Nyhetsbrev med fokus Barn och Unga

Nyhetsbrev BoU, feb 2024

Nyhetsbrev BoU, jan 2023
Nyhetsbrev BoU, feb 2023
Nyhetsbrev BoU, mars 2023
Nyhetsbrev BoU, april 2023

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med fokus Barn och unga:

Skånes Kommuner leder det regionala uppdraget

Skånes Kommuner har en regional styrgrupp för arbetet som består av Skånes Kommuner socialchefsråd.
Regional projektplan för BoU:
Projektplan Yrkesresan Skånes Kommuner

Om du vill ha information eller har frågor om Yrkesresan kan du mejla till yrkesresanbou@skaneskommuner.se
Anna Wallin är projektledare för implementeringen av Yrkesresan.
Helena Soomus är kontaktperson för administrationen av Yrkesresan.

SKR leder det nationella uppdraget

Alla anslutna kommuner, RSS (Regionala samarbets- och stödstrukturer) och andra aktörer som arbetar med Yrkesresan får en inbjudan till SKR:s samarbetsrum.
Klicka för att läsa mer om SKR:s arbete


Sidansvarig

Helena Soomus

Administratör