Områdesnätverk Kvinnofrid och Våld i nära relationer

Skånes Kommuner håller samman ett områdesnätverk för Kvinnofrid och Våld i nära relationer.

Från 1 april 2024 gäller ny lagstiftning för skyddat boende. SKR har tagit fram stöd om vad förändringarna innebär.
Skyddat boende | SKR

Resurscentrum heder Skåne

Resurscentrum heder Skåne är en myndighetsgemensam satsning som består av Länsstyrelsen Skåne, Polisen, Skånes Kommuner, Region Skåne och Åklagarmyndigheten. Länsstyrelsen Skåne samordnar satsningen.

Syftet med satsningen är att tillsammans utveckla och förstärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Skåne. Det övergripande målet är att utveckla ett regionalt, kommun- och myndighetsgemensamt resurscentrum för att kunna ge stöd och kunskapshöjande insatser till yrkesverksamma i Skåne.

Resurscentrum heder Skåne | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

Länsstyrelsen Skåne arbetar aktivt inom andra delar av området, läs mer här;

https://www.lansstyrelsen.se/skane/samhalle/social-hallbarhet/jamstalldhet/mans-vald-mot-kvinnor.html


Sidansvarig

Anna-Maria Troedsson

Regional samordnare Barn och unga