ASI (Addiction Severity Index)

ASI står för Addiction Severity Index och är en strukturerad intervjumetod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem tillsammans med klienten. ASI rekommenderas för vuxna med missbruks- eller beroenderelaterade problem. Oftast går ASI att använda för personer med både missbruk eller beroende och samsjuklighet.

För att använda ASI krävs utbildning. Utbildningen omfattar fyra kursdagar (2+1+1) där den fjärde dagen handlar om uppföljningsintervjun. Ett viktigt moment under utbildningen är att kursdeltagaren själv genomför en ASI-intervju och skickar till kursledaren för bedömning. Efter avslutad utbildning och godkänd ASI-intervju erhålls ett kursintyg.

Skånes Kommuner anordnar grundutbildningar i ASI. Utbildningsplatserna är i första hand reserverade för handläggare inom socialtjänstens vuxen- och missbruksenheter i kommunerna i Skåne men kan även erbjudas andra kommuner eller vårdgivare i mån av plats.

Formulär och anmälan till nästa ASI utbildning finns under relaterat material nedan.

ASI-METODEN

ASI-intervjun utgår från att missbruks- och beroendeproblem är mångfacetterad problematik som även kan relateras till den fysiska och psykiska hälsan och sociala förhållanden. (McLellan,1980, 2006).

ASI-intervjun finns i två varianter, ASI Grund och ASI Uppföljning. Båda intervjuerna innehåller frågor inom sju livsområden: fysisk hälsa, arbete och försörjning, alkohol- och narkotikaanvändning, rättsliga problem, familj och umgänge samt psykisk hälsa. Intervjun innehåller också frågor om bland annat bakgrund, ålder, kön, bostadsort samt frågor om missbruk och psykiska problem i släkten. Inom varje livsområde finns frågor både om faktiska förhållanden och subjektiva upplevelser och frågorna har olika tidsperspektiv.

ASI-intervjuer kan även användas för att följa upp klienter över tid och som en del i systematisk uppföljning.

Mer om ASI kan du läsa på Socialstyrelsen och Kunskapsguiden.

Formulär för ASI-intervjuer finns under relaterat material nedan.


Relaterat material

ASI-formulär 2022 2022-04-12

Ladda ner

ASI utbildning 11-12 oktober, 24 november, 10 april 2024

Gå till sida