Socialpsykiatri

Inom området socialpsykiatri arbetar vi nära både Region Skåne och SKR. Psykisk hälsa och suicidprevention är viktiga delar av detta arbete. Skånegemensam Samverkansgrupp Psykiatri är ett viktigt forum för samverkan och kunskapsspridning.

Skånegemensam Samverkansgrupp Psykiatri

På regional nivå finns ett gemensamt forum för tjänstepersoner med representanter från Region Skåne, Skånes Kommuner samt kommunerna i Skåne.

Skånegemensam Samverkansgrupp Psykiatri ansvarar för:

  • Samordning och utveckling på regional nivå avseende personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och unga som har eller riskerar psykisk ohälsa
  • Revidering av ramöverenskommelsen
  • Rådgivning till parterna vid tvister

Skånegemensam Samverkansgrupp Psykiatri sammanträder tre gånger per termin. Gruppen utser arbetande utskott som återrapporterar till Skånegemensam Samverkansgrupp Psykiatri.

En ny ramöverenskommelse som omfattar fyra målgrupper har tagits fram. Ramöverenskommelsen har beslutats av Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd och Skånes Kommuners styrelse har beslutat att rekommendera kommunerna att anta den.

Ramöverenskommelsen

Ramöverenskommelse Psykiatri 2021
Rutin för tvister RSP 2022

Suicidprevention

Suicidprevention är ett mycket angeläget område för kommuner och regioner att arbeta med. I överenskommelsen psykisk hälsa 2021 finns medel avseende suicidprevention.

SKÅNES LÄNSGEMENSAMMA HANDLINGSPLAN PSYKISK HÄLSA OCH SUICIDPREVENTION 2024-2025

Handlingsplan psykisk hälsa och suicidprevention 2024-2025

Skånes länsgemensamma handlingsplan psykisk hälsa och suicidprevention 2022-2023

Handlingsplan Psykisk hälsa och suicidprevention 2022-07-05

Uppföljning av tidigare handlingsplaner

Handlingsplan uppföljning 2022–2023
Handlingsplan Uppföljning 2022-10-06

Länsgemensam handlingsplan suicidprevention 2023

Länsgemensam Handlingsplan Suicidprevention 2023–2028

SPISS

Region Skånes utbildningsinsats SPiSS, Suicidprevention i Svensk Sjukvård, är tillgänglig för alla. Det är möjligt att ta fram statistik över hur många personer som genomgått utbildningarna i respektive kommun.

Via länken nedan får ni tillgång till fyra webbkurser med olika tema kring suicidprevention. Varje kurs tar ca 20 minuter att gå igenom och avslutas med en kunskapskontroll. Kurs 1 och 2 är de mest basala och lämpar sig väl för alla som möter människor i sitt arbete. Här finns utbildningen.


Relaterat material

Alla relaterade dokument Gå till sida

Region Skånes Handlingsplan till Ramöverenskommelse 20150612 Hälsa, social välfärd och omsorg, 2020-12-16

Ladda ner

Ramöverenskommelse 2013 Samverkan gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa 2020-12-16

Ladda ner

Rutiner för att lösa tvister 2015 Hälsa, social välfärd och omsorg, 2020-12-16

Ladda ner

Emelie Sundén

Sidansvarig

Emelie Sundén

Strateg