Yrkesresan barn och unga

Göteborgsregionen är den RSS med nationellt uppdrag att ta fram Yrkesresan barn och unga. Skånes Kommuner har som RSS det regionala uppdraget att genomföra Yrkesresan för kommunerna.

Målgrupp

Målgruppen är myndighetsutövande personal inom den sociala barn- och ungdomsvården, såväl socialsekreterare som arbetsledare och chefer. Målgruppen omfattar socialsekreterare som arbetar med mottagning, utredning, uppföljning och familjehem.

Innehåll

Kurserna i Yrkesresan barn och unga är indelade i olika resväskor beroende på hur länge deltagare arbetet i yrket. Ny-väskan vänder sig till nya medarbetare (0-2 år), Van-väskan till vana (3-5 år) och Erfaren-väskan till erfarna (från 5 år och uppåt). Det finns även kurser för arbetsledare/chefer.

Kurserna består av en kombination av uppgifter på lärplattformen och kursdagar på plats. På kursdagarna är det erfaren personal från kommunerna som utbildar och bidrar på så sätt med sin erfarenhet och utvecklas samtidigt i utbildarrollen.

Det lokala genomförandet

Projektledare och projektadministratör har ansvar för att samordna det regionala genomförandet på Skånes Kommuner. Detta innebär arbete med kommunikation, planering och genomförandet av kursdagar, rekrytering och samordning av utbildare, kursadministration samt första linjens support av lärplattformen.

På gång

Kurser i Ny-väskan (0-2 år) finns att anmäla sig till på lärplattformen och till hösten 2024 kommer även kurser inom Van-väskan att lanseras.

Här hittar du lärplattformen för Yrkesresan barn och unga.

Projektplan

Projektplanen hittar du hos Göteborgsregionen.

 

Har du några frågor kring Yrkesresan barn och unga eller vill veta mer? Hör gärna av dig till:

Projektledare Anna Wallin på email: anna.wallin@skaneskommuner.se

Projektadministratör Helena Soomus på email: helena.soomus@skaneskommuner.se


Sidansvarig

Anna Wallin

Strateg