Modul 2 – Komvux fem skolformsdelar

I modulen tas det upp vilka individer de olika skolformsdelarna riktar sig till. Vidare redovisas de grundkrav som ställs för att få börja en utbildning inom respektive skolformsdel samt hur betygssystemen ser ut.

Komvux fem skolformsdelar

Grundläggande nivå

Komvux på grundläggande erbjuder möjlighet för vuxna som av olika skäl inte har genomgått grundskola att göra det. Utbildningen ska utgå från varje studerandes behov och förutsättningar och är kostnadsfri.

Läs mer om grundläggande nivå.

Gymnasial nivå

Komvux på gymnasial erbjuder möjlighet för vuxna att läsa in en fullständig utbildning på gymnasienivå eller att komplettera tidigare studier inom gymnasiet. Såväl yrkesinriktade som högskoleförberedande utbildningar erbjuds. Utbildningen ska utgå från varje studerandes behov och förutsättningar och är kostnadsfri.

Läs mer om gymnasial nivå.

Svenska för invandrare (Sfi)

Svenska för invandrare erbjuder möjlighet för invandrare att studera det svenska språket integrerat med information om hur det svenska samhället fungerar. Sfi kan kombineras med yrkesinriktad eller annan utbildning, praktik med mera. Utbildningen ska utgå från varje studerandes behov och förutsättningar och är kostnadsfri.

Läs mer om svenska för invandrare (SFI).

Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå

Utbildningarna som särskild utbildning riktar sig till vuxna som har en intellektuell funktionsnedsättning eller som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en förvärvad hjärnskada. Utbildningar har egna kursplaner, men i övrigt överensstämmer förutsättningar och bestämmelser med mer för dessa till mycket stor del med utbildningarna på grundläggande och gymnasial nivå. Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå respektive gymnasial nivå ska byta namn till kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive gymnasial nivå från och med 2 juli 2023.

Manlig elev