Modul 5 – Studiefinansiering

I modulen finns information om möjligheterna till studiemedel för studier på Komvux. Modulen tar även upp de möjligheter till annat ekonomiskt stöd som finns för nyanlända och inskrivna vid Arbetsförmedlingen.

Modulens innehåll:

  • Studiemedel – bidrag och lån
  • Studiestartsstöd för arbetslösa
  • Aktivitetsstöd
  • Etableringsersättning
  • Omställningsstudiestöd

Studiemedel – bidrag och lån

Studiemedel består av två delar – ett bidrag som personen får och ett lån som man måste betala tillbaka.

Studiemedel är till för den som studerar på till exempel högskola, universitet, yrkeshögskola eller Komvux och består av bidrag och lån. Den som läser på grundskole- eller gymnasienivå på Komvux kan få studiemedel från och med hösten det år hen fyller 20.

Hur mycket pengar man har rätt till beror bland annat på studietakt (100, 75 eller 50 procent), hur många veckor man studerar och hur stor inkomst man har (fribelopp). De pengar som man lånar måste man betala tillbaka. Det går att välja att låna ett mindre belopp, eller bara ta bidraget.

Det finns en gräns för hur länge man kan få studiemedel. Det mäts i veckor med heltidsstudier.

Åldersgränsen för studiemedel är höjd till 60 år.

Den som enbart läser Sfi, Svenska för invandrare, kan inte få studiemedel, varken lån eller bidrag.

Studiemedel – CSN

Höjd åldersgräns för studiemedel – CSN

Antal veckor med studiemedel

Studiestartsstöd för arbetslösa

Studiestarts­stöd är ett bidrag som vissa arbets­lösa kan få för att läsa på Komvux eller folkhögskola.

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en kortare tid för att studera på grundskole- eller gymnasienivå och därmed öka chanserna till jobb. Det är hem­kommun­en som i första hand bedömer vilka som tillhör målgruppen för studie­starts­stödet.

Studiestartsstödet är för den som till exempel är arbetslös, är mellan 25-60 år, har en kort utbildning och inte haft studiemedel från CSN de senaste tre åren.

Studiestartstöd – CSN

Aktivitetsstöd

Den som arbetssökande och deltar i något av Arbetsförmedlingens program kan få ersättning från Försäkringskassan under tiden. Ersättningen man får kallas aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

Den som är inskriven i något av Arbetsförmedlingens program kan ansöka om aktivitetsstöd hos Försäkringskassan. Man ansöker för en månad i taget i efterskott.

Den som deltar i ett program ska följa den planering som är gjord tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Aktivitetsstöd – Arbetsförmedlingen

Etableringsersättning

Etableringsersättning är pengar som en person kan få från Försäkringskassan när hen deltar i Arbetsförmedlingens etableringsprogram.

Den som är inskriven i etableringsprogrammet kan ansöka om etableringsersättning hos Försäkringskassan. Man ansöker för en månad i taget i efterskott. Enklast är att ansöka på Försäkringskassans webbplats. Det finns även olika tillägg att söka.

Etableringsprogrammet är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning för vissa nyanlända invandrare. Den som deltar i etableringsprogrammet ska följa den planering som är gjord tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Etableringsersättning – Arbetsförmedlingen

Etableringsprogrammet – Arbetsförmedlingen

Omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestödet är en möjlighet för dig som är etablerad och har aktuell förankring på arbetsmarknaden att höja din kompetens med hjälp av utbildning. Från den 1 oktober 2022 kan du söka omställningsstudiestöd för utbildningar som startar våren 2023, 1 januari-30 juni. Du har en möjlighet att studera 44 veckor på heltid och få stödet, eller längre om du väljer att studera på deltid.

Du som är anställd kan få ta del av omställningsstudiestödet. Det är en möjlighet för dig som idag arbetar att kunna kompetensutveckla dig eller helt byta bransch efter en utbildning.

Omställningsstudiestödet hanteras av CSN, Centrala studienämnden.

Omställningsstudiestöd – CSN