FoU Skolas regionala seminarier

Varje läsår erbjuder FoU skola fyra fristående seminarier där skolutveckling diskuteras utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Seminarierna vänder sig till alla som arbetar med utveckling inom skola såsom skolchefer, förvaltningschefer, utvecklingsledare, lektorer, rektorer, biträdande rektorer, förstelärare, skolpolitiker, elevhälsa, eller annan central position utifrån det tema som avhandlas.  

FoU Skolas seminarier erbjuder en unik mötesplats där du som deltagare får ta del av ny forskning kring aktuella frågor för utbildning. Den röda tråden för seminarierna är ledarskap på vetenskaplig grund.

Träffarna sker fysiskt men sänds även digitalt. Den digitala formen öppnar för möjligheten att lyssna tillsammans i din kommun eller i din organisation. Vi har flera tidigare exempel på hur en hel arbetsgrupp i en kommun deltagit via länk och därefter haft fördjupande diskussioner där forskningsresultat ställs mot praktiken i den egna organisationen. Vad kan vi arbeta vidare med utifrån föreläsningen? Hur och vad är vårt behov i relation till de perspektiv som belysts i föreläsningen? Men varmt välkommen också på plats! Genom att delta fysiskt på FoU Skolas seminarier får du möjlighet att möta andra inom utbildning i Skåne och dela seminariet samt de efterföljande diskussionerna med andra inom utbildning.

Seminariernas struktur

Seminarierna äger rum två gånger per termin och förläggs ofta i anslutning till träffarna för FoU Skolas regionala rektorsnätverk. Deltagandet på seminarierna är kostnadsfritt för rektorer som ingår i något av FoU Skolas regionala rektorsnätverk, men anmälan krävs. Anmälan sker via länk här i kalendern.

Till seminarierna välkomnar FoU Skola forskare som föreläser om sin forskning, kopplad till aktuella frågor för utbildning. Varje seminarie är ca 2 timmar långt.

Målgrupp: Skolchefer, förvaltningschefer, utvecklingsledare, lektorer, rektorer, biträdande rektorer, förstelärare, skolpolitiker, elevhälsa, eller annan central position utifrån det tema som avhandlas.

SEMINARIER LÄSÅRET 2024/25

 


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare