Ansök till lärarnas skolutvecklingskonferens

För att få presentera på konferensen ansöker du med ett skriftligt konferensbidrag på 500 ord som beskriver det du prövat eller undersökt, vilka resultat och slutsatser du dragit lärdom av.

Du/ni ska också beskriva vilka nya frågor erfarenheterna bidragit till och frågor som du vill lyfta för samtal med konferensdeltagarna. Texterna som utgör deltagarnas ansökningar till konferensen samt den presentation man gör på plats är alltså redskap för utveckling, fördjupning och lärande.

Nedan finns ett exempel på hur en ansökan kan se ut. Man kan skicka in ansökan med konferensbidrag fram till den 4 november 2024. Ett formlär för att skicka in ansökan kommer att finnas på den här sidan.

Bidragen kommer att granskas anonymt och bedöms enligt uppsatta kriterier av en grupp forskarutbildade lärare. Detta för att vi ska kunna garantera kvaliteten på presentationerna. Alla ansökningar ges feedback. Läs mer om ansökningskriterier och granskningsprocess här

Vad ska stå med i konferensbidraget?

Ditt/ert konferensbidrag ska omfatta 500 ord. Alla ansökningar/konferensbidrag kommer att granskas anonymt och bedömas efter LSK:s ansökningskriterier. Vår ambition är att ge dig besked senast den 21 november om du kommit med eller inte.

För att underlätta skrivandet av konferensbidrag har vi fått hjälp av ett lärarlag i Malmö som skrivit ihop ett exempel på hur en ansökan skriven efter våra kriterier kan se ut. Du hittar exempelansökan längst ner på sidan!

Skrivarstugor

Vill du ha stöd och hjälp med att skriva din ansökan? FoU Skola anordnar digitala skrivarstugor.

Under vårterminen 2024 – den 3 juni klockan 15.30-16.30 Anmäl dig här

Under höstterminen- den 3 oktober klockan 15.30-16.30. Anmäl dig här

Länk till den digitala skrivarstugan skickas ut till alla som anmält sig en vecka innan skrivarstugan äger rum.

Ansökningskriterier

Alla dessa kriterier behöver komma fram i konferensbidraget, men inte nödvändigtvis i den ordningen som listas nedan.

Struktur

  • En tydlig, beskrivande rubrik
  • Nyckelord som speglar bidragets innehåll

Bakgrund

  • Tydlig och relevant problemformulering

Frågeställningar/syfte

  • En tydlig och relevant frågeställning som undersökts eller kommer att undersökas

Teorianknytning/Tidigare studier

  • Konferensbidraget refererar till relevanta tidigare studier, vetenskapliga artiklar eller böcker (kan knytas till bakgrund eller metod)

Metod

  • Undersökningen har gjorts på ett systematiskt sätt
  • Det finns en tydlig och kvalitetssäkrad beskrivning av tillvägagångssätt för att besvara frågeställningen

Diskussion och resultat

  • Konferensbidraget innehåller reflekterande och analyserande delar
  • Resultat (alternativt förväntade resultat) samt eventuella slutsatser från undersökningen har en tydlig koppling till frågeställning och teori

Relevans

  • Bidraget kan antas att kunna bidra till en kollegial diskussion om lärande och/eller undervisning (kan knytas till bakgrund)

Relaterat material

Exempel konferensansökan 2024-02-29

Ladda ner

Skicka in din ansökan här! Extern länk

Gå till extern sida

Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare