Lärarnas skolutvecklingskonferens 2023

Lärarnas skolutvecklingskonferens 2023 ägde rum i Landskrona den 23 mars 2023!

Lärarnas skolutvecklingskonferens är en mötesplats för alla inom skola och förskola. Det är ett forum där erfarenheter av utvecklingsprojekt delas och nya kunskaper och insikter kan göras. Genom att dela ert pågående arbete eller ett arbete som ni avslutat sprider ni kunskapen om utvecklingsarbete vidare. Ni möter också andra inom förskola och skola som arbetar med andra eller liknande arbeten. Tillsammans bygger vi och vidareutvecklar utbildning vidare.

Lärarnas skolutvecklingskonferens 2023 #LSK23 ägde rum i Landskrona den 23 mars 2023. Ta del av alla bidrag här.

Totalt fanns 34 bidrag representerade från alla skolformer. Tillsammans gjorde vi konferensen till en tänkande, arbetande och analyserande mötesplats med många intressanta och utvecklande exempel på utvecklingsarbeten och praktiknära forskning. Tack alla som bidrog!


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare