2023-03-16

Är din kommun förberedd? Snart släcks 2G- och 3G-näten

För att skapa mer frekvensutrymme för 4G och 5G avvecklas nu de gamla 2G- och 3G-näten. Detta innebär en risk att flera uppkopplade system inom infrastruktur- och samhällstjänster kommer att sluta fungera om de inte säkras upp mot de nya näten. Har din kommun påbörjat ert teknikskifte än?

I takt med att efterfrågan på modernare datakommunikation ökar ställs våra nät inför högre krav. De nyare mobilnäten 4G och 5G är inte bara säkrare och snabbare, utan förväntas även vara energi- och kostnadseffektivare. Senast i slutet av 2025 förväntas 2G- och 3G-näten ha fasats ut helt. För kommuner är det därmed hög tid att byta ut de system som i dagsläget är beroende av äldre mobilnät.

– Det finns det många kritiska system inom exempelvis infrastrukturs- och samhällstjänster som fortfarande använder abonnemang med 2G eller 3G. När näten stängs ner kommer det påverka allt från system för hemtjänst, övervakningskameror till hiss-, brand- och trygghetslarm, säger Blagoje Dimovski, tjänsteförvaltare på Skånes Kommuner.

Har arbetet med att göra sig oberoende av de gamla näten inte påbörjats är det hög tid att göra det så fort som möjligt.

– Som kommun får man tyvärr ingen lång förvarning när avvecklingen sker, utan operatörerna gör det efterhand som trafiken minskar på de lokala 2G och 3G-masterna, berättar Blagoje.

Det här behöver ni göra

1.Planera övergången
Ta fram en migrationsplan över hur ni ska göra er oberoende av 2G och 3G tillsammans med ansvarig operatör. Räkna in tid för såväl inventering, leverantörsdialoger och långa leveranstider för att undvika risken för avbrott.

2. Inventera utrustning
Börja med att inventera er utrustning och era kommunikationslösningar. Kontakta operatör för att få ut en lista över vilken utrustning inom kommunen som inte klarar 4G/LTE. Operatören har ofta god koll på vilken typ av utrustning som deras SIM-kort finns monterat i, dock inte vart den är placerad. Lokalisera utrustningen och ta därefter kontakt med ansvarig leverantör för att byta ut utrustningen.

3. Kravställ
Se till att inga nya system som är beroende av 2G eller 3G införs genom att ställa krav på leverantörer och i upphandlingar att den utrustning som levereras är framtidssäker.

För mer information, kontakta telefoniansvarig i din kommun.


Sidansvarig

Blagoje Dimovski

Tjänsteförvaltare