2021-05-05

En god och nära vård får skånska barn att växa tryggt

Omställningen till en god och nära vård pågår just nu runtom i Sverige. Målet är att nå en mer likvärdig vård med fokus på samverkan mellan region och kommun. Ett bra exempel på god och nära vård är Växa tryggt – föräldraskapsstöd i samverkan, ett samverkansprojekt mellan Skånes Kommuner och Region Skåne som pågått sedan 2018.

I Växa tryggt arbetar 26 team i 18 kommuner med det utökade hembesöksprogrammet riktat till förstföderskor. I teamen samverkar barnhälsovården, mödrahälsovården, tandvården och förebyggande socialtjänst. Växa tryggt är en del av regeringens och SKR:s överenskommelse om en ökad tillgänglighet inom barnhälsovården och arbete syftar till att bidra till en mer jämlik start i livet med utgångspunkt i barnkonventionen.

– Alla ska ha samma chans till en bra start i livet. Genom att flytta vården närmre familjerna möjliggör vi tidiga insatser för en så jämlik vård som möjligt, säger Anna-Maria Troedsson, projektledare för Växa tryggt.

Extra trygghet i föräldraskapet

Ett av de senast tillkomna teamen i Växa tryggt är Sjöbo, som redan hunnit inkludera 20 barn i programmet. Enligt Jenny Lindgren, distriktssköterska på BVC har de redan sett stora fördelar med det ökade samarbetet med mödrahälsovård och förebyggande socialtjänst.

– Vi lär oss av varandra och kompletterar våra professioner på ett bra sätt. Nu kan vi exempelvis samarbeta i samtal om utmaningar med att vara förälder och vi kan stötta upp i praktiska frågor kring separation eller kontakt med myndigheter, säger Jenny Lindgren.

För familjernas del har hon sett hur mycket hembesöken betyder, något hon tror kan bidrar till en extra trygghet i föräldraskapet.

– Många föräldrar känner sig ensamma i sitt föräldraskap, speciellt nu under pandemin, och där spelar Växa tryggt en stor roll. Föräldrastödjaren är en bra resurs som komplement till BVC-sköterskans kontakt med familj och att barnmorskan är med vid det första besöket skapar en tryggare övergång för föräldrarna. De får dessutom chansen att ställa frågor kring exempelvis förlossningen, säger Jenny Lindgren och menar att det känns professionellt att kunna ge snabbare stöd.

Ökad tillit leder till tidigare stöd

Linda Thomsen, föräldrastödjare i Sjöbo kommun menar att den största nyttan med Växa tryggt är möjligheten att arbeta mer preventivt med tidiga insatser.

– Att en föräldrastödjare introduceras för familjerna i ett tidigt skede tror jag leder till att socialtjänsten avdramatiseras och att eventuell hjälp kommer så tidigt som möjligt, säger Linda Thomsen och poängterar att hon sett hur de utökade hembesöken förhindrat större problem på sikt.

Jämlik hälsa

Arbetet med Växa tryggt är ett steg närmare en mer rättvis vård och ett sätt att utnyttja den kompetens som redan finns på plats, utan kostsamma investeringar. För projektledare Anna-Maria Troedsson är nyttan tydlig.

– Växa tryggt utgår ifrån varje familjs individuella förutsättningar och behov och på
hembesöken stärks relationerna och teamen kan arbeta mer proaktivt. Teamens arbete bidrar på så sätt till en mer jämlik hälsa och ett tryggare föräldraskap, säger Anna-Maria Troedsson, projektledare för Växa tryggt.


Om Växa tryggt

 • Ett utökat hembesöksprogram där barnhälsovård, mödrahälsovård, förebyggande socialtjänst och tandvård samverkar.
 • Barnhälsovårdssjuksköterskan från BVC är med på alla hembesök, föräldrastödjare som representerar förebyggande socialtjänst är med på fyra och barnmorskan samt tandsköterska/hygienist är med på vars ett.
 • Idéen om utökade hembesök kommer från Rinkeby i Stockholm där de sedan 2013 haft goda resultat från sitt utökade hembesöksprogram

  Kontaktuppgifter
  Anna-Maria Troedsson, projektledare Växa tryggt, Skånes Kommuner
  Telefon: 0728 – 85 47 58
  E-post: anna-maria.troedsson@skaneskommuner.se
  Läs mer om projektet här.


Sidansvarig

Anna-Maria Troedsson

Regional samordnare Barn och unga