2021-04-26

Ökat kommunsamarbete när alla 33 är med i Energi- och klimatrådgivningen

Nu kan alla 33 skånska kommuner ta del av vår lokala energi- och klimatrådgivning. Nätverket etablerades i slutet av 90-talet och fungerar som en oberoende och kostnadsfri konsumentupplysning för allmänheten, företag och organisationer. Att alla 33 kommuner nu är anslutna till rådgivningen öppnar upp för ett ökat samarbete och kompetensutbyte över kommungränserna.

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är nätverket för Skånes kommunala energi- och klimatrådgivare. Nätverket etablerades 1998 och sammankallas regionalt av Skånes Kommuner. Rådgivningen vänder sig till allmänheten, små- och medelstora företag samt organisationer och fungerar som en konsumentupplysning inom energi-, miljö- och transportområdet. Rådgivningen är oberoende, opartisk och kostnadsfri och samarbete är ett nyckelord inom nätverket.

– I många av de mindre kommunerna sitter rådgivaren ensam på sin post. Genom nätverket skapar vi ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, vi utbildar oss och planerar gemensamma arrangemang, säger Anna Mattsson, regional utvecklingsledare hos Skånes Kommuner och sammankallande för nätverket.

Som privatperson, företag eller organisation kan man höra av sig till sin lokala rådgivare med alla möjliga frågor om exempelvis elfakturor, sin uppvärmning eller solceller.

– Att ta del av den kostnadsfria energirådgivningen är ett bra första steg för att komma igång med exempelvis sin energieffektivisering eller planering av att sätta upp laddstolpar på arbetsplatsen, säger Anna Mattsson.
– Vi är helt opartiska i vår rådgivning. Står du med en trasig panna så behöver du inte ringa en försäljare utan oss, din kompis i kaoset.

NYA UPPDRAG

Det var 2017 när ersättningsnivåerna ändrades till att baseras på antalet målgrupper i kommunen som en del av kommunerna valde att stå utanför samarbetet. Förändringen ledde både till en större omfördelning av medel och även nya uppdrag för rådgivarna. Istället för att vänta på samtal kunde de ta en aktiv roll för att driva kampanjer och regionala insatsprojekt.

Våren 2021 valde de sista två kommunerna att återvända till samarbetet, vilket innebär att energi- och klimatrådgivningen återigen erbjuds i samtliga 33 skånska kommuner.

– Nu kan vi ta stöd av varandra. Med digitala hjälpmedel kan våra cirka 20 energirådgivare jobba friare över kommungränserna. Det innebär bland annat att vi kan nischa kompetensen på ett annat sätt, säger Anna Mattson.
– Alla behöver inte kunna samma sak utan vi kan ta fördel av att vissa är specialiserade på solceller och andra på elbilar.

ÖPPNAR UPP FÖR SAMARBETEN

I år har Energimyndigheten tagit emot 121 ansökningar om bidrag till energi- och klimatrådgivningen, från 288 av Sveriges 290 kommuner. Av ansökningarna utgjorde 59% ett kommunsamarbete mot 41% där kommunen sökt enskilt.

– Energi- och klimatrådgivarna är ett bra exempel på samarbete över kommungränserna som öppnar upp för samarbeten inom andra områden både inom och mellan kommunerna, säger Anna Mattson och tillägger att fler kommuner skulle ha nytta av att samarbeta mer med sina grannkommuner.

Läs mer på Energi- och klimatrådgivarna i Skånes webbplats. Där hittar du en kunskapsbank av information till dig som är intresserad av energi- och klimatrådgivning. Du kan även hitta kontaktuppgifter till rådgivarna per kommun. (Webben är tillfälligt nere, titta in på Facebooksidan så länge)

Nätverket leds av Skånes Kommuner genom Energikontoret skåne, läs mer om Energikontoret skåne här.