2022-10-14

Energikontoren i Skåne och sydost går samman

Vid årsskiftet kommer södra Sverige få ett gemensamt energikontor, när Energikontoret Skåne och Energikontor Sydost slås ihop. Det innebär en förstärkning av stöd i energiomställningen till företag och offentlig sektor i Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län.

På Skånes Kommuners styrelsemöte 14 oktober togs beslutet om att lämna över huvudmannaskapet av Energikontoret Skåne till föreningen Energikontor Sydost. 1 januari 2023 går de två energikontoren officiellt samman till ett gemensamt bolag – med föreslaget namn Energikontor Syd. Föreningens medlemmar: totalt 52 kommuner och tre regioner i Blekinge, Kronoberg, Kalmar län och Skåne län, blir tillsammans ägare till bolaget.

– Kommunerna i Skåne kommer nu att ingå i Sveriges största energikontor och jag är glad att vi har arbetat fram den här lösningen. Det är en viktig verksamhet som kommer att ge mycket mervärde för medlemmarna. Nu finns alla möjligheter att utvecklas vidare, ännu mer fokuserat, i detta nya energikontor. Det kommer att bli ett lyft för såväl kommuner som företag inom samarbetet, säger Patric Åberg, ordförande för Skånes Kommuner.

Förstärks med 27 nya medlemmar

27 kommuner i Skåne län har ansökt och godkänts som nya medlemmar i föreningen Energikontor Sydost:

Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Landskrona, Lomma, Lund, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Östra Göinge.

Ytterligare två kommuner har beslutat att ansöka.

– Södra Sverige är särskilt drabbat höga energipriser och kapacitetsbrist. Vårt gemensamma energikontor kommer bidra till lägre kostnader för hushåll, företag och skattebetalarna i ett mer hållbart energisystem. Tillsammans med Skåne samlar vi kompetens och kraft. Därför är jag glad att nu välkomna 27 nya, skånska medlemmar, säger Oliver Rosengren, ordförande för Energikontor Sydost.

Medlemskapet träder i kraft i samband med sammanslagningen 1 januari 2023. Energikontor Sydost kommer att uppvakta de kommuner och Region Skåne som ännu inte ansökt om medlemskap.

– Vi ser framemot att få utveckla våra verksamheter tillsammans och genom våra samlade kompetenser kunna ge ett bredare stöd till alla företag, föreningar och aktörer i den offentliga sektorn. Det viktiga arbetet med att samordna och stärka den lokala energi- och klimatrådgivningen kommer att fortsätta via den nya organisationen, säger Christel Liljegren, vd för Energikontor Sydost.

Om energikontorens roll i Sveriges energi- och klimatarbete

Medvetenheten om att framtida energisystem måste vara hållbara och inte fortsatt ge upphov till negativ klimatpåverkan har ökat. För att utveckla ett hållbart energisystem är det dock många pusselbitar som måste falla på plats, bland annat ny kunskap, utbyte av erfarenheter, test och implementering av nya tekniker, arbetsmetoder samt förändrade beteendemönster.

Här spelar Sveriges energikontor en viktig roll.

Det finns idag 16 offentligt ägda energikontor i Sverige. De finns i hela landet där de är regionala pådrivande krafter för att göra sin del av världen klimatsmart och hållbar. Deras uppgift är att bidra till att respektive regioner når sina energi- och klimatmål och skapa förutsättningar att nå de nationella energi- och klimatmålen.

Genom energikontorens samlade expertis stöttar de kommuner, regioner och företag genom att ta initiativ och driva projekt som hjälper dem att ställa om till en hållbar verksamhet. Detta gör de på̊ flera sätt, strategiskt och operativt, i olika typer av samverkans- och utvecklingsprojekt. Energikontoren är alltid opartiska och bedriver sin verksamhet utan vinstintresse. Syftet med energikontoren är att förändra och förbättra samhället ur ett energi- och hållbarhetsperspektiv.

För mer information, kontakta

Patric Åberg, ordförande Skånes Kommuner 044 – 775 60 95, patric.aberg@ostragoinge.se

Nina Mårtensson, förbundsdirektör Skånes Kommuner 0728 – 85 47 71, nina.martensson@skaneskommuner.se