2020-12-16

Vi får inte glömma de mjuka värdena på väg mot en fossilbränslefri kommun

Det är inte bara de hårda siffrorna som räknas i jakten på en fossilbränslefri kommun, de mjuka värdena kan vara minst lika viktiga. Det vittnar kommunerna som deltagit i projektet Fossilbränslefria Uppstartskommuner om. Projektet har nått sitt slut, men nu börjar arbetet på riktigt.

Fossilbränslefria uppstartskommuner kan ses som ett dotterprojekt till projektet Fossilbränslefria kommuner. Deltagande kommuner är Hörby, Osby, Svalöv och Åstorp och projektet finansieras av Energimyndigheten. Syftet med projektet har just varit uppstart och att bygga upp processer i respektive kommun som i längden ska minska kommunens användning av fossila bränslen för fordon och tjänsteresor. Detta har kommunerna lyckats bra med och som en ren bonus har flera av kommunerna nått större andel fossilfrihet även för el och uppvärmning.

– Det har varit en fantastisk ynnest för Hörby att kunna delta i ett helfinansierat projekt på det här sättet. Projektet har gett ringar på vattnet som satt igång fler processer än vad jag kunde tro, säger Hörby kommuns miljöstrateg, Ida Linné.

En viktig del av projektet har varit att kartlägga nuläget, att sprida resultatet internt i kommunerna och att utifrån det hitta lösningar och nya sätt att arbeta. En metod som har fungerat bra. Samtliga kommuners delprojektledare uttrycker att den så kallade ”Kommunutmaningen” har varit till stor nytta.

– Det är alltid bra med nulägesinventeringar så som Kommunutmaningen. Med den som utgångspunkt har man ett bra underlag för att ta fram handlingsplaner och eventuella övriga beslut, riktlinjer och policys, säger Lennart Erfors, projektledare i Osby kommun.

Vad har kommunerna gjort och vilka erfarenheter tar de med sig? 

Fyra skånska kommuner med fyra olika förutsättningar ger så klart ett blandat resultat men vi har sammanfattat fem punkter som har utvecklats i kommunerna:

  • Alla kommuner har satsat på att utöka elbilar och laddinfrastruktur
  • Kommunerna har på olika sätt arbetat för att möjliggöra tillgång till HVO100
  • Kommunerna har fokuserat på ändrade resvanor
  • Kommunerna har också arbetat med att förbättra möjligheten att hålla bra digitala möten.
  • I två av kommunerna har man nu tagit fram en cykelpool med bokningsbara cyklar.

Läs en mer utförlig text om vad kommunerna gjort på projektets hemsida som du hittar du genom att klicka här (öppnas i ny flik)

Att ändra resvanor i en organisation kan ofta var svårt. Det är viktigt att jobba med beteendeförändring kontinuerligt och på ett planerat sätt. Också att arbeta med konkreta åtgärder som ger bättre förutsättningar att göra bra resval.

– Jag tycker att deltagarkommunerna på ett bra sätt har kombinerat information om önskat resbeteende till de anställda, med åtgärder som har förenklat för de anställda att göra miljöanpassade resval, säger Annica Owesson, projektledare för Fossilbränslefria uppstartskommuner.

Projektet avslutas vid årskiftet men arbetet kommer såklart att fortsätta på ett eller annat sätt. Läs mer om tankar om framtida arbete på projektets hemsida. Där hittar du även en mer utförlig text om hur arbetet gått och de åtgärder kommunerna har utfört.

Vill du ta del av verktyg eller läsa mer om de andra projekten kan du hitta dem här (öppnas i ny flik).

Vill du läsa hur det går för alla 18 kommuner som deltar i de olika projekten kan du läsa rapporten här (öppnas i ny flik).