2021-11-03

Gymnasieantagningen – en process som pågår hela året

Inom gymnasiesamverkan ingår 37 kommuner som tillsammans har ett avtal om fritt sök för gymnasieungdomar. Utöver Skånes samtliga kommuner ingår även fyra kommuner i västra Blekinge. Skånes Kommuner ansvarar för driften av antagningssystemet och den 15 september stängde årets antagning, men arbetsprocessen pågår under hela året.

– På Skånes Kommuner arbetar vi inte med själva antagningen, utan de gör de olika antagningskanslierna som finns runt om i Skåne och västra Blekinge. Vi jobbar med de övergripande delarna i systemet, till exempel att göra testkörningar av antagningen eller att agera support för kanslierna, säger Madeleine Andersson från Skånes Kommuner som är biträdande systemansvarig för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge.

Antagningskanslierna som genomför antagningen finns i Malmö, Lund, Helsingborg, Trelleborg, Kristianstad och Karlshamn. Varje år är det ungefär 20 000 sökanden registrerade i systemet.

– Inom gymnasiesamverkan har vi olika system som kommunerna använder. Det finns ett system för gymnasieantagningen, ett för elevdatabasen och ett system för det kommunala aktivitetsansvaret, säger Madeleine Andersson.

Arbetet med antagningsprocessen pågår under hela året. I januari öppnas antagningen och håller öppet i en månad. I april presenteras det preliminära resultatet och de sökande har till och med mitten av maj på sig att göra eventuella omval. Den 1 juli kommer det slutgiltiga resultatet. Därefter pågår reservantagningen fram till och med den 15 september. Sedan är det dags att börja förbereda inför januari igen.

– Årets antagning har fungerat bra och rullat på som vanligt. Det är en fördel att samma datum gäller för alla kommuner som ingår i fritt sök, säger Madeleine Andersson.

Gymnasiesamverkan med fritt sök har funnits sedan 2006. Tillsammans med kommunerna drivs även webbsidan skånegy.se och gymnasiekatalogen “Ditt gymnasieval”.

– Det underlättar mycket att det finns ett gemensamt system och att det är fritt sök. Dessutom är det en viktig process som även minskar risken för att elever blir dubbelplacerade, säger Madeleine Andersson.

Läs mer om gymnasiesamverkan här.