2022-01-03

Huvudman för Energikontoret Skåne

Styrelsen för Skånes Kommuner har beslutat att ny huvudman ska sökas för Energikontoret Skåne vilket innebär att verksamheten inte kommer vara en del av Skånes Kommuner. Nu förs en dialog med Energikontoret Sydost om ett samgående av verksamheterna till ett gemensamt energikontor.

Fortsatt process

Energikontoret Sydosts styrelse har inledningsvis ställt sig positiva till att de båda energikontoren blir en  gemensam verksamhet. Nu önskar Energikontoret Sydost ett första indikativt svar från de skånska kommunerna om de är intresserade eller inte av att vara medlemmar i Energikontoret Sydost och därmed också fortsatt kunna nyttja verksamheten som finns hos ett energikontor.

Om Energikontorets verksamhet

Energikontoret Skåne är en etablerad samverkansplattform som utvecklar och driver externfinansierade projekt och samarbeten inom energi- och klimatområdet tillsammans med intresserade aktörer som kommuner, näringsliv och idéburen​​ sektor. Energikontoret bedriver en politiskt obunden och opartisk verksamhet utan vinstintresse.

Genom den samlade expertisen stöttar energikontoret kommuner och företag genom att ta initiativ och driva projekt som hjälper dem att ställa om till en hållbar verksamhet. Det sker främst inom områden kopplade till energieffektivisering och ökad andel förnybar energi.

De skånska kommunerna har sökt och fått statliga medel för energi- och klimatrådgivare. Dessa rådgivare måste vara kopplade till en regional utvecklingsledare (RUL-funktionen) för att de statliga medlen ska utbetalas. Det är bara ett energikontor som får tillhandahålla denna RUL-funktion.

Möjlighet för kommuner att fortsatt vara medlem i ett energikontor

För att kunna fortsätta dialogen om ett samgående mellan Energikontoret Sydost och Energikontoret Skåne behöver de skånska kommunerna ge indikativa svar om de är intresserade av att bli medlem i Energikontoret Sydost eller inte.

Svaret ska skickas till info@skaneskommuner.se senast den 28 januari.

Informationsmöte

19 januari, klockan 13:30-14:15 kommer ett digitalt informationsmöte att hållas där det finns möjlighet att ställa frågor kring Energikontoret Skånes verksamhet. Ingen anmälan behövs till informationsmötet.

Här finns mer information om Energikontoret Skåne

Här finns mer information om Energikontoret Sydost