2022-09-06

Idag lanserades den digitala resursen ”Vad är Komvux?”  

Lanseringen gjordes i samband med en föreläsning av Diana Holmqvist med drygt 100 deltagare både på plats och digitalt i hela Skåne.   

Diana Holmqvist är doktor i pedagogik och undervisar på lärarprogrammen vid Linköpings universitet. Under föreläsningen berättade hon om Komvux roll i samhället och presenterade ny forskning kring ämnet.  

 - Diana lyfte bland annat fram att Komvux är en komplex och föränderlig verksamhet – samtidigt betonade Diana att så är nödvändigt. Det krävs för att kunna möta enskilda individer och deras behov. Men på grund av detta kan det vara svårt för utomstående att få en bild av vad Komvux är och det är här den nya digitala resursen kan vara en god hjälp, säger Jan Nilsson som är processledare på Skånes Kommuner. 

Den nya digitala resursen ”Vad är Komvux?” presenterades i samband med Dianas föreläsning. Resursen är framtagen av Skånes Kommuner i samarbete med skånska kommuner och är riktad till personer som i olika sammanhang möter individer som skulle kunna vara intresserade av Komvux. I fem olika temamoduler presenteras grundläggande information om Komvux på ett överskådligt sätt. Resursen ger en bild av hur Komvux organiseras, finansieras och styrs. Bland annat kan man läsa om vilka olika typer av utbildningar som erbjuds och till vilka målgrupper. Det finns även information om vem som kan studera på Komvux och hur studierna kan finansieras.   

– Idén bakom den här resursen kom upp i en diskussion mellan de skånska kommunerna, Arbetsförmedlingen och Region Skåne. Vi diskuterade att det finns så många olika yrkeskategorier och verksamheter som träffar presumtiva studerande. De har behov av lättillgänglig information på ett och samma ställe, så på uppdrag av det strategiska nätverket för arbetsmarknad har vi skapat den digitala resursen där varje modul består av korta videos, textmaterial och hänvisningar till vidareläsning, säger Elena Zukauskaite som är avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad på Skånes Kommuner.  

Här hittar du ”Vad är Komvux?” och en film om den digitala resursen. Filmen är tillgänglig till och med den 9 oktober 2022.