2023-02-01

Information gällande Humana och Skånes Kommuners upphandlingar

Humanas tillstånd att bedriva hemtjänst, personlig assistans och ledsagarservice har återkallats med omedelbar verkan av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Skånes Kommuner har inga avtal med Humana inom dessa områden bland våra upphandlade tjänster, dock har Skånes Kommuner cirka 60 avtal med Humana inom andra områden.

Skånes Kommuner har begärt ut rapporten från IVO för att kunna granska den. När rapporten är mottagen och granskad kommer vi att ta ställning om vi behöver vidta några åtgärder gällande befintliga avtal.

Socialcheferna i respektive kommun är informerade och kommer att uppdateras när mer information finns tillgänglig.

Frågor från kommunerna hänvisas till:

Verksamheter
Maria Strömberg
Kvalitetshandläggare
maria.stromberg@skaneskommuner.se
0728-85 48 56

Upphandlingstekniska frågor
Jan Stormstege
Upphandlingsansvarig
jan.stormstege@skaneskommuner.se
0728 – 85 47 28

Frågor från media hänvisas till:

Magnus Nurmi
Kommunikationschef
magnus.nurmi@skaneskommuner.se
0728 – 85 47 26