2020-10-09

Närheten mellan professionerna ger förutsättningar för en jämlik uppväxt

Projektet Växa tryggt gör nu sitt tredje intag av nya team från kommunerna. Nio nya team ska in i det utökade hembesöksprogrammet för förstföderskor och total 28 team från 18 kommuner är nu med. I projektet samverkar barnhälsovård, mödrahälsovården, förebyggande socialtjänst och tandvård. Projektet har pågått i drygt två år och drivs i samverkan mellan Region Skåne och Skånes Kommuner.

Vi ställde ett par frågor till medarbetare i teamen i Landskrona och Tomelilla. Hur har det gått och hur känns det för professionerna att arbeta på ett helt nytt sätt? Först ut är Ulrika Johansson som är kurator på familjecentralen Tellus i Landskrona och har jobbat där i sex år.

Vad är den största skillnaden att arbetet, nu jämför med innan?

- Det är skillnad, framför allt ger det oss en rutin att jobba med gemensamma hembesök. Vi lär oss av varandra och tar tillvara på varandras kompetenser. Vilket även smittar av sig på besök och verksamhet som ligger utanför växa tryggt-projektet, säger Ulrika Johansson, kurator på familjecentralen Tellus i Landskrona.

Hur utnyttjar ni att ni jobbar tillsammans och lär av varandra?

- Vi kan använda varandra för att förstärka budskapen som vi vill ha fram. Vi kan även reflektera både under hembesöket och efter besöket, inte bara för att påminna varandra utan också för att kunna utveckla hembesöken och arbetet. Det leder också ofta till att föräldrarna själva vågar vara med och reflektera och uttrycka sig. Ett exempel var när jag och en kollega, under ett hembesök, skulle prata om vikten av att kommunicera med sitt barn. Där jag fick bra kontakt med barnet och att min kollega kunde stå bredvid och kommentera vad jag gjorde. Jag agerade och hon kommenterade, typiskt bra exempel på när vi kompletterar varandra, säger Ulrika Johansson.

Vad har det gett föräldrarna?

- Framförallt att våga ta steget att prata om problem inte blir så långt. Vi kommer in så tidigt i processen vilket gör att de snabbt får en relation till oss och vi kan ta upp frågor och jobba med dem proaktivt. Vi får också en relation mellan oss och föräldrarna som blir väldigt värdefull. Det ger en trygghet för föräldrarna, som vågar ta upp och normalisera det som ofta kan vara svårt att ta upp. Det är det som känns allra bäst med att arbeta på detta sättet, säger Ulrika Johansson.

Chris Håkansson är undersköterska och kontaktperson i Växa tryggts team i Tomelilla kommun. Medarbetarna i Tomelilla har jobbat länge för att få till en familjecentral i kommunen och nu när Växa tryggt projektet gått så bra hoppas de att en familjecentral ska bli verklighet. Chris lyfter också fram betydelsen av det tvärprofessionella arbetet och att de kommer in och träffar familjerna i ett tidigt stadie.

Vad är den största skillnaden i ert arbete för er i Tomelilla?

- Den största skillnaden är samarbetet oss professioner emellan och vad vi kan ge familjerna. Vi får ett värdefullt försprång i arbetet med de familjerna som verkligen behöver hjälp. Framförallt att de får kontakt med våra familjestödjare. De har alltid fått stämpeln att socialen är lite skrämmande. Men nu när de får ett ansikte på dem tillsammans med personer den känner till sen innan, så blir det en positiv upplevelse,säger Chris Håkansson, undersköterska i Tomelilla.

Tomelilla har nu fyllt sin kvot med 20 barn men de känner att de inte vill sluta utan vill försöka fortsätta på egen hand.

Varför vill ni fortsätta?

- Vi känner att vi kan ge familjerna så mycket genom att arbeta tvärprofessionellt på detta sätt. Familjerna får så mycket möjligheter och så mycket värdefull hjälp i deras vardag. Speciellt också i en kommun där vi har en del socio ekonomiska problem. Vi njuter av att få jobba med detta och att kunna hjälpa familjerna. Vi tycker att vi kan leverera en sån kvalité när vi jobbar med så många olika kompetenser på samma ställe. Vi har till och med börjat använda denna modellen även till familjer som inte går in i Växa tryggt ramarna, för att vi tycker det funkar så bra. Vi vill bara inte sluta arbeta såhär, vi ska fortsätta i Tomelilla, säger Chris Håkansson.

Växa tryggt har nu 28 team i 12 kommuner

  • Ett utökat hembesöksprogram där barnhälsovård, mödrahälsovård, förebyggande socialtjänst och tandvård samverkar.
  • Barnhälsovårdssjuksköterskan från BVC är med på alla hembesök, föräldrastödjare som representerar socialtjänsten är med på fyra och barnmorska samt tandsköterska/hygienist är med på vars ett.
  • Besöken har fokus på föräldrarnas frågor.
  • Är en del av regeringens och Sveriges Kommuner Regioner satsning på ökad tillgänglighet inom barnhälsovården och förväntas ge en mer jämlik hälsa bland förstfödda i Skåne.
  • Idéen om utökade hembesök kommer från Rinkeby i Stockholm där de sedan 2013 haft goda resultat från sitt utökade hembesöksprogram.

Kontaktuppgifter
Anna-Maria Troedsson, projektledare Växa tryggt, Skånes kommuner
Telefon: 0728 - 85 47 58
Epost: anna-maria.troedsson@skaneskommuner.se
Läs mer om projektet på kfsk.se/växatryggt.