2020-11-02

Nu har 29 kommuner anslutit sig till Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är en förening för samverkan mellan arbetsgivare, utbildningsaktörer och fackliga organisationer inom den privata och offentliga vården och omsorgen. Tillsammans arbetar medlemmarna i föreningen för att ge elever och studerande en modern utbildning som leder till anställningsbarhet och karriärmöjligheter. 29 av de skånska kommunerna är nu anslutna.

– Syftet med Vård- och omsorgscollege är att få till utbildningar för att kunna möta framtidens behov av kompetens och i tillräcklig omfattning, sägen Susanne Rosenström, regional processledare för Vård- och omsorgscollege Skåne.

Organisationen finns i stora delar av Sverige och samarbetet sker på både på nationell, regional och lokal nivå. I Skånes regionala organisation samverkar 29 kommuner, Region Skåne, Malmö Universitet, Kommunal, Arbetsförmedlingen samt privata vårdgivare.

– Kristianstads kommun är precis certifierade och då är vi 29 kommuner anslutna, säger Susanne.

Under perioden 2020–2025 finns det för Skånes del tre tydliga mål som de siktar mot. Det första målet är att attrahera både medarbetare och studerande genom att ge andra bilder av vård- och omsorgsyrket än vad som traditionellt setts har gjort, samtidigt som det är viktigt att visa de karriärmöjligheter och den variation av yrken som finns inom vård och omsorg. Dessutom står branschen inför ett stort behov av rekrytering, då äldres stöd framöver väntas öka med 50%, medan antalet personer i arbetsför ålder endast ökar med 5%.¹

Förutom att attrahera fler till yrket har Skåne som mål att rekrytera medarbetare med rätt kompetens, och då både de som kommer direkt från utbildningarna men även de som redan är anställda. Genom en utvecklande arbetsplats och verksamhet kan hela yrkesbranschen utvecklas och öka sin attraktion.

Skåne vill även erbjuda de bästa utbildningarna och ligga i framkant genom att utveckla arbetssätt, bra lärmiljöer och kreativa arbetsformer. Våren 2020 har varit ett stort prov på detta.

– Helt plötsligt har vi ett mer jämställt Skåne. Den digitala utvecklingen har gjort att flera kommuner har kunnat delta för att det har varit digitalt. Mindre kommuner med längre pendling till möte eller utbildningar deltar nu mera aktivt och den geografiska placeringen påverkar inte förutsättningen, säger Susanne.

På agendan i höst

I höst är det mycket på agendan. Dels hålls flera regionala språkombudsutbildningar för de som behöver stöd i språket och således höjs kvalitén inom yrket, men även handledarutbildningar för handledare som vill utveckla det operativa handledaruppdraget.

Läs mer om Vård- och omsorgscollege Skåne här (öppnas i nytt fönster).

1. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/04/sou-202019/ (öppnas i nytt fönster)