2021-10-21

Nu startar Hållbara företagsresor 2.0

För ett år sedan avslutades projektet Hållbara företagsresor. Det var ett samarbete mellan Energikontoret Skåne och Länsstyrelsen Skåne, med stöd av Energimyndigheten. Målet var att minska skånska företags klimatutsläpp med fem procent gällande tjänsteresor och pendlingsresor till och från jobbet. Projektet blev lyckat och under ett år minskade utsläppen med nästan 50 procent. Som en fortsättning startar nu projektet Hållbara företagsresor 2.0.

Till skillnad från det tidigare projektet, ingår nu även tre forskare i projektgruppen från både Lunds universitet och K2 som ska följa och utvärdera projektet. Dessutom ingår representanter från bland annat Lunds kommun, Helsingborg stad och Skånetrafiken. Snart påbörjas rekryteringen av företag och man letar efter 20–30 stora och centralt belägna företag i Lund och Helsingborg.

– Det finns liknande projekt i bland annat Malmö, och därför fokuserar vi nu enbart på Lund och Helsingborg. De stora företagen står för en stor del av pendlingen och ofta har inte kommunerna mandat att påverka det på något sätt. Det här är därför ett bra tillfälle för kommunerna att jobba tillsammans med företagen, säger Georg Krüger från Skånes Kommuner som är med i projektgruppen.

Startmötet för Hållbara företagsresor 2.0 hölls förra veckan och projektet ska pågå till och med 2024. Syftet är fortfarande att ställa om företagens resor så att de blir mer hållbara och därmed också minska företagens koldioxidutsläpp.

– En stor del av projektet kommer att handla om att öka andelen digitala möten. Flera tjänsteföretag har redan provat på att jobba hemifrån under pandemin och det har fungerat bra för många. För de som inte kan arbeta hemifrån kan resorna till jobbet ske via cykel eller genom kollektivtrafik i stället för bil, säger Georg Krüger.

Under projektets gång kommer det bland annat att anordnas nätverksträffar och olika inspirationsföreläsningar för företagen. I början och slutet av projektet kommer det att göras en resvaneundersökning för varje företag för att sedan kunna se vilka förändringar som skett under projektets gång.

Georg Krüger berättar att det finns många fördelar med att dra in på både tjänste- och pendlingsresor. Förutom att minska klimatutsläppen, finns det även pengar att spara genom att ha digitala möten i stället för att åka på tjänsteresor där både flygresor och hotellnätter behöver bokas. Att minska pendlingsresor kan bidra till friskare medarbetare eftersom vardagsmotionen ökar genom att cykla eller gå till arbetet.

– Just nu kan det för många vara väldigt förmånligt att köra bil, men det hade varit jätteroligt om vi genom projektet lyckas ställa om stora företags resvanor eftersom nyttan är så stor på flera olika plan, säger Georg Krüger.

Läs mer om Hållbara företagsresor 2.0 här.