2023-10-12

Ny version av kommungemensam gymnasievalssajt lanserad

Den 2 oktober lanserades en uppdaterad version av skanegy.se. Skånegy är en gemensam hemsida med kvalitetsgranskad information om gymnasievalet som drivs av Skånes Kommuner på uppdrag av kommunerna inom fritt gymnasiesök i Skåne och västra Blekinge.

Kommunerna i Skåne och västra Blekinge driver, genom Skånes Kommuner, skanegy.se tillsammans för att uppfylla kommunernas lagstadgade informationsansvar gällande gymnasieutbildning. Här hittar elever, vårdnadshavare och studie- och yrkesvägledare kvalitetsgranskad information om programutbud och gymnasieskolor i regionen. På hemsidan finns även information om ansökan och antagning, en direktlänk till ansökningssystemet och elever kan ställa frågor till studie- och yrkesvägledare via en chatt.

Ökad kvalitetssäkring 

I början av oktober lanserades en uppdaterad version av skanegy.se tillsammans med programutbudet för 2024/25. Uppdateringarna innebär bland annat att viss information om skolor i regionen hämtas direkt från Skolverket. Syftet är att bidra till en ökad kvalitetssäkring av innehållet på hemsidan. Det har även skett förändringar i hur den information som gymnasieskolor i regionen skickar in om sin verksamhet och sitt programutbud registreras, granskas och hanteras. All information på hemsidan har setts över och ny information har tillkommit.

– Till exempel finns nu beskrivningar av utbildningar som avviker från de nationella programmen samt presentationer av gymnasieskolorna i området. Även sökbarheten och stabiliteten på hemsidan har förbättrats, säger Jenny Jönsson, tjänsteförvaltare hos Skånes Kommuner, och fortsätter:

– Vi hade ca 40 000 besökare samtidigt när antagningsbeskedet kom i somras. Nu kommer webbplatsen vara bättre rustad för att hantera det stora flödet besökare.

Många vinster med gemensam kanal

Det finns många vinster med att all information om gymnasievalet finns samlat i en gemensam kanal, med en central driftsfunktion. En stor fördel är att alla kommuner har ett väl genomarbetat gemensamt material att luta sig mot och använda tillsammans med sina elever, i stället för att varje kommun själv ska producera det. En annan fördel är att likvärdigheten ökar genom samverkan och gemensam information.

Den 15 januari 2024 öppnar ansökan till gymnasieskolan för läsåret 2024/25. Skanegy.se kommer löpande att fortsätta utvecklas för att möta kommunernas, ungdomarnas och studie- och yrkesvägledarnas behov och stötta ungdomarnas valprocess för att kunna göra väl underbyggda val.

Klicka in på skanegy.se här.


Sidansvarig

Jenny Jönsson

Tjänsteförvaltare