2022-12-28

Nytt projekt ska locka fler till vård- och omsorgsbranschen

I januari startar det nya projektet ”Upptäck vård och omsorg”. Bakom satsningen står Vård- och omsorgscollege (VO-College) Skåne. Syftet med projektet är att förändra normen om vem som jobbar inom vård och omsorg samt att öka attraktionen till utbildning och arbete inom branschen.

Projektet ”Upptäck vård och omsorg” startar i pilotkommunerna Lund och Landskrona i januari. I projektet ingår riktade utbildningsinsatser för att förändra normer och förhoppningen är att förändra sättet och inställningen till vem som jobbar inom vård- och omsorgsbranschen. Projektet är ett samarbete mellan lokala college i Lund och Landskrona och finansieras genom regional utveckling. 

– Vi har gjort kartläggningar utifrån kompetensförsörjningsutmaningar och utmaningar i att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. Kortsiktigt hoppas vi att med projektet kunna öka medvetenheten om könsfördelningar och negativa konsekvenser kring det, säger Petra Douhane som är projektledare. 

Petra Douhane ska tillsammans med Jimmy Bergman, vård- och omsorgsambassadör i Landskrona stad, utbilda så kallade hälsoagenter i årskurs 6. Dessa elever ska få en förståelse för arbetslivet ur ett mer normkritiskt perspektiv för att på lång sikt bryta könssegregationen inom både vård och omsorg och andra branscher. Utbildningen kommer att ske i form av i workshops och även föreläsningar om livets resa genom vården, exempelvis hur relationen till vården ser ut från födseln till att man kanske behöver bo på särskilt boende.  

 – Tjugosju procent av alla tolvåringar behöver välja vård- och omsorgsprogrammet och börja jobba inom vård och omsorg för att vi ska komma i närheten av att nå kompetensutmaningarna som vi har, säger Petra. 

Projektet kommer att pågå under hela 2023. Resultatet ska bli en påbyggnadsutbildning och efter projektets slut ska Petra och Jimmy och arbetsplatsutveckla olika verksamheter.  

Eleverna som vård- och omsorgsambassadörerna nu möter går i årskurs 8 och 9. I de årskurserna har många redan bestämt sig vad de ska utbilda sig till eller jobba med. Vi hoppas att fler regioner ska ta vid och använda metodmaterialet som kommer tas fram under projekttiden, säger Petra. 

Om VO-college Skåne 

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en förening för samarbete mellan arbetsgivare, utbildningsaktörer och fackliga organisationer inom den privata och offentliga vården och omsorgen. Föreningen arbetar för att ge elever och studerande en modern utbildning som leder till anställningsbarhet och karriärmöjligheter.  I Skåne är 30 av länets 33 kommuner anslutna till VO-College Skåne. I Skånes regionala organisation samverkar de 30 anslutna kommunerna, Skånes Kommuner, Region Skåne, Malmö Universitet, fackförbundet Kommunal, Regional utveckling, Arbetsförmedlingen samt privata vårdgivare.

Läs mer om VO-College Skåne.