2021-04-16

Över 500 personer loggade in på digital skolkonferens

Idag arrangerades återigen Lärarnas skolutvecklingskonferens men den här gången helt digitalt. Konceptet på den populära konferensen är i övrigt i princip oförändrat, konferensen bygger på innehåll från lärare, rektorer och annan skolpersonal och startar och avslutas med keynotes.

Att konferensen i år var helt digital visade sig vara väldigt lyckat då den blev tillgänglig för ännu fler! Förra konferensen lockade drygt 150 deltagare medan dagens konferens hade över 500 engagerade deltagare från 27 skånska kommuner men även andra delar av Sverige.

Att bli en av presentatörerna på konferensen innebär att vara del av en omfattande process som startar med att lämna in ett bidrag som sedan granskas av en jury. De som väljs ut får med hjälp av skrivstöd fortsätta att utveckla sitt arbete för att slutligen presentera det på konferensen. Här kan du ta del av alla bidrag.

Elena Zukauskaite

Elena Zukauskaite

Elena Zukauskaite, vetenskaplig ledare på Skånes Kommuner, inledde konferensen tillsammans med Tony Mufic från Helsingborgs stad.

Mats Trondman

Mats Trondman

Därefter fick deltagarna ta del av dagens första keynote med Mats Trondman, professor i kultursociologi vid Linnéuniversitetet, som pratade om hur framgångsrika skolor gör. Denna keynote kommer att göras tillgänglig på Lärarnas skolutvecklingskonferens hemsida under nästa vecka och vara tillgänglig under tre veckor.

Efter den första keynoten var det dags för de parallella sessionerna där deltagarna fritt kunde välja mellan olika pass där bidragen presenterades och diskuterades.

Efter skärmpaus i form av lunch var det dags för nya parallella sessioner med nya bidrag, totalt 16 stycken under dagen!

Maria Wiman

Maria Wiman

Som avslutande keynote fick deltagarna höra om värdeskapande lärande av Maria Wiman, högstadielärare i svenska och SO i Huddinge och utsedd till Sveriges bästa lärare 2019 av Handelskammaren. Även den här keynoten kommer vi att publicera på konferensens hemsida.

Efter en dag i full fart med mycket ny kunskap och inspiration var det dags för Elena att avsluta årets konferens. Här kommer ett litet ordmoln med deltagarnas tankar om dagen:

Ordmoln

Ett stort tack till våra keynote speakers, granskare, samtalsledare, alla ni som skrivit och presenterat era bidrag och alla deltagare som fyllde dagen med energi, frågor och spännande diskussioner. Tack även till kollegorna på Skånes Kommuner som hjälpt till med teknik, planering, material och sändning!