2021-10-07

Projektet NUDGE ska hjälpa företag att bli mer hållbara

I april startade det EU-finansierade projektet NUDGE. Det är ett samverkansprojekt mellan Energikontoret Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne. Syftet med NUDGE är att stötta små och medelstora skånska företag till en mer hållbar omställning efter pandemin.

Projektet finansieras av REACT EU som är en insats inom EU:s regionalfond för att stärka näringslivets förmåga till omstart och omställning efter coronapandemin. NUDGE medfinansieras även av Region Skåne. Intentionen är att stödja en grön, digital och motståndskraftig återhämtning för företagen.

– Det stora fokuset i det här projektet är energieffektivisering i små och medelstora företag i branscher som varit särskilt utsatta under pandemin. Vi har tittat mycket på tillverkande industri, men också hotell- och restaurangbranschen som varit oerhört drabbade. Det kan vara allt från småföretag till medelstora koncerner med upp till 249 anställda, säger Johanna Haward från Skånes Kommuner och projektledare för NUDGE.

Genom projektet vill man uppnå en energieffektivisering på minst 10 % hos företagen. NUDGE ger de deltagande företagen chansen till utbyte av erfarenheter företag emellan, omvärldsbevakning samt individuella konsultationer med energiexperter. Projektet bygger vidare på tidigare erfarenheter och man kommer att arbeta med fyra energinätverk där totalt 40 företag kommer att få stöd i energibesparande åtgärder i processer och stödprocesser såsom värme, kyla och ventilation.

– Vi vill genom NUDGE identifiera företagens största energitjuvar. Liknande satsningar har gjorts tidigare där man byggt upp nätverk av företag som får träffas och utbyta erfarenheter. Företagen har varit väldigt positiva till det här eftersom lärandet och kontakten med andra branscher har gett väldigt mycket, säger Johanna Haward.

Projektet är dels riktat som ett stöd för företag, dels för att bidra till en mer hållbar omställning av företagen. Dessutom hoppas projektet också kunna bidra till en digitalisering och en grön omställning.

– Det är viktigt att få in det systematiska tänket hos företagen och öka kompetensen för hur de kan jobba vidare med energieffektivisering långsiktigt. Många kunder efterfrågar också hållbara företag i dag där det blir allt viktigare att företagen är hållbara längs hela kedjan i organisationen, säger Johanna Haward.

Projektets aktiviteter löper till och med augusti 2023 och just nu är man i fasen där företag ska rekryteras.

– De första nätverksträffarna kommer ske i november. Vi ser fram emot att kunna träffas fysiskt och det ska bli så spännande att se de olika företagens resor genom det här projektet, säger Johanna Haward.

 

Uppdatering januari 2022: Matilda Gradin är nu projektledare för NUDGE.

 

Vill ditt företag vara med i projektet? Hör av dig till: 

Matilda Gradin, Projektledare, 0728 – 85 49 32, matilda.gradin@skaneskommuner.se

Ingela Valeur, Projektmedarbetare, 070-968 94 12, ingela.valeur@lansstyrelsenskane.se

 

Läs mer om NUDGE här.