2021-11-11

Regional samverkan med Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Sedan 1998 erbjuder Energi- och klimatrådgivarna i Skåne kostnadsfri och opartisk rådgivning till både privatpersoner, företag och föreningar. En återkommande fråga handlar om uppvärmningssystem. Anna-Karin Nilsgart har varit med sedan starten och berättar om flera olika uppsving inom uppvärmning.

I nätverket Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är samtliga skånska kommuners energi- och klimatrådgivare anslutna. Nätverket leds av Energikontoret Skåne och sammankallas regionalt av Skånes Kommuner. Rådgivningen vänder sig till privatpersoner, föreningar samt små och medelstora företag och fungerar som en konsumentupplysning inom, energi-, miljö- och transportområdet. Just nu finns det 20 energi- och klimatrådgivare i Skåne. Genom samverkan kan kommunerna därmed dela resurser i form av rådgivare.

– I dagsläget ges flest rådgivningar till villaägare, men allt fler företag hör av sig och vill ha hjälp med sina energifrågor. Under pandemin har det varit lite färre rådgivningar, men nu ökar intresset igen från våra olika målgrupper, säger Anna-Karin Nilsgart som är energi- och klimatrådgivare i Hörby, Höör och Sjöbo.

Under Anna-Karins Nilsgarts tid i branschen har hon upplevt flera olika uppsving av uppvärmningssystem. När hon började 1998 var det många som ville byta ut sina oljepannor till pellets eller värmepumpar.

– Genom att byta ut oljepannan kunde ofta kostnaderna halveras. Det gick även att få bidrag ifall man bytte ut sin oljepanna, säger Anna-Karin Nilsgart.

I samarbete med bland annat energi- och klimatrådgivaren i Eslöv och Lund arrangerades tidigt lokala energimässor där besökarna kunde komma i kontakt med lokala installatörer. Intresset för både värmepumpar och pelletsvärme var stort vid den tiden.

– Allt eftersom mer information har blivit tillgänglig online handlar frågorna nu om mer komplicerade saker. Under de senaste fem åren har solcellspaneler varit mest populärt, säger Anna-Karin Nilsgart.

Det är svårt att säga vad nästa uppsving blir, men Anna-Karin Nilsgart har märkt en stor skillnad i människors kunskap om klimatet under åren hon varit i branschen.

– Jobbet har utvecklats mycket under åren och man lär sig nya saker hela tiden. De flesta har en större förståelse för att prata om klimatet nu, så det har skett en stor förändring. I dag är alla medvetna om klimatfrågan. Det är väldigt roligt att vi energi- och klimatrådgivare alltid har haft ett gott samarbete i Skåne och att vi kan hjälpa varandra, säger Anna-Karin Nilsgart.

Vill du ha hjälp med energi- eller klimatrådgivning? Läs mer här.