2021-03-29

Så har kommuner i Skåne fått tillgång till fler sorters kompetenser

I tre års tid har Skånes Kommuner tillsammans med Bromölla, Vellinge och Klippans kommun hjälpt arbetsgivare att få syn på den kompetens unga och unga vuxna med NPF (neuropsykiatriska funktionsvariationer) besitter. Genom projektet Hela Vägen har unga vuxna och arbetsgivare hittat varandra samtidigt som föreställningar kring NPF börjat förändras hos skolor och arbetsgivare i Skåne.

Målet med det ESF-finansierade projektet Hela Vägen har varit att offentliga och privata arbetsgivare och skolor i Skåne ska nå en förändrad attityd och kunskapshöjning kring neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF), så som autism och ADHD. Attitydförändringar som förväntas leda till att arbetsgivarna ska se unga och unga vuxna i åldern 16-29 med NPF som kompetensbärare.

Projektets fokus har varit att belysa hur skolor och arbetslivet förstår, bemöter och inkluderar unga och unga vuxna med NPF. Då tidigare projekt arbetat med att identifiera unga och unga vuxna som varken arbetar eller studerar, har Hela Vägen istället syftat till att arbeta med de som ska ta emot målgruppen. Samtidigt får NPF-bärarna en skräddarsydd insats för att lättare hamna i arbete eller studier.

– Hela Vägen har bidragit till att lyfta målgruppen unga med NPF som kompetensbärare inför arbetsmarknadens framtida utmaningar. Projektet har också förändrat attityder hos arbetsgivare gentemot målgruppen och slagit hål på myter om NPF, säger Linda Almgren, projektledare för Hela Vägen.

En viktig del i projektet har varit att kunskapshöja om antidiskriminerande arbetssätt genom de så kallade horisontella principerna. Genom att bryta ner stereotypa föreställningar kring funktionsvariationer, kön, könsidentitet och ålder har projektet hoppats röja hinder för arbetsgivare att få tillgång till fler sorters kompetenser.

– Det unika med projektet har varit vårt ständiga granskande av normer och vuxengissningar, vår kunskapshöjning i de skånska kommunerna kring NPF och normkritik samt vårt särskilda fokus på tjejer och icke-binära transpersoner som gett resultat, säger Linda Almgren.

Den 8 april bjuder projektet in till en digital slutkonferens för att presentera resultat och berätta om hur tre skånska kommuner arbetat för att attitydförändra och kunskapshöja kring NPF, hur arbetsgivare fått tillgång till värdefull kompetens och hur deltagande NPF-bärares egna resor mot anställning eller studier sett ut.

Läs mer och anmäl dig här eller kontakta projektledare Linda Almgren.