2023-12-15

Pilotprojektet HälsoAgenterna i mål – Så har sjätteklassare ökat intresset för en framtid inom vården

En möjlighet för framtiden – det var temat för dagen när HälsoAgenternas spridningskonferens hölls i Hässleholm den 14 december. Under 1,5 år har projektet arbetat för att förändra normer kring vem som jobbar inom vård och omsorg samt öka attraktionen till branschen.

Forskningen visar att mer än en fjärdedel av alla dagens tolvåringar behöver välja ett yrke inom vård- och omsorgbranschen för att vi ska klara framtidens rekryteringsbehov. Det var ur denna vetskap som projektet HälsoAgenterna initierades. Projektet har bedrivits inom ramen för Vård- och omsorgscollege Skåne och är ett samarbete mellan lokala college i Lund och Landskrona, som varit pilotkommuner för projektets utbildningsinsatser. Projektet har finansierats genom regional utveckling hos Region Skåne.

Förhoppningen hos projektets initiativtagare och projektledare, Petra Douhane, har varit att skapa ett långsiktigt projekt.

– Vi behöver bredda bilden och öka förståelsen för vård och omsorg hos unga och med det sprida glädjen och meningsfullheten inom yrkena. Tidigare har vård- och omsorgsambassadörer träffat elever i årskurs 8 och 9, men forskning visar att de flesta redan har bestämt sig för vilken riktning de ska ta vid det laget. Därför har projektet riktat in sig på att utbilda så kallade HälsoAgenter i årskurs 6. Träffar vi eleverna tidigare kan vi se till att de gör medvetna val, säger Petra, projektledare och biträdande processledare för Vård- och omsorgscollege Skåne.

Projektledare Petra Douhane och vård- och omsorgsambassadören Jimmy Bergman tillsammans med lärare och rektor på Seminarieskolan i Landskrona Stad.

Resultaten från projektet visar att deltagande elever i Lund och Landskrona fått en ökad förståelse för arbetslivet ur ett mer normkritiskt perspektiv och en breddad bild av vad man faktiskt kan jobba som genom att genomgå en vård- och omsorgsutbildning. För att se ifall insatserna gett effekt på lång sikt kommer eleverna följas upp i årskurs 8 och sedan igen när de gjort sina slutgiltiga gymnasieval.

– Det vi kände var unikt och stack ut med HälsoAgenterna var dels kontinuiteten i att starta tidigt och följa unga under så många år, såväl som kontinuiteten i att ha en serie workshops med samma individer. Att projektet även skulle genomföras med ett normkritiskt och jämställdhetsperspektiv lockade oss att vara med som finansiär, säger Viktoria Hansson, näringslivsutvecklare hos Region Skåne.

 

Nyckel för att klara kompetensförsörjningen

Ett annat ben i projektet har varit att utbilda vård- och omsorgsambassadörer i det som kallas modul 5. I utbildningen får ambassadörerna fördjupad kunskap i föreläsningsteknik, retorik, hur man håller en workshop och hur de bäst kan kommunicera med målgruppen för HälsoAgenterna.

– Lika viktigt som det är att breddat attrahera och rekrytera fler för säkrad kompetensförsörjning är det att utveckla och behålla humankapitalet inom denna framtidsbransch. Där såg vi hur den nya utbildningsmodul som togs fram inom ramarna för projektet kunde stärka möjligheten att nyttja ambassadörer till deras fulla potential och att bonusen dessutom ofta blir en ökad yrkesstolthet, säger Viktoria Hansson.

Några som arbetat hårt för att värva fler ambassadörer är i det lokala vård- och omsorgscolleget för Nordöstra Skåne.

– Under de här 1,5 åren har vi gått från noll till sju utbildade vård- och omsorgsambassadörer i vårt lokala college. Vårt mål är att ha minst två utbildade ambassadörer inom modul 5 i varje kommun, säger Regina Bendz, lokal processledare för VO-College i Nordöstra Skåne.*

Vård- och omsorgsambassadörer från Helsingborgs stad och Hörby kommun som nyligen genomgått modul 5.

Under spridningskonferensen varvades lärdomar och resultat med besök från vård- och omsorgsmabassadörer som utbildats i modul 5 samt elever, och numera HälsoAgenter, från en skola i Landskrona som utbildats under året.

– Den har varit en väldigt inspirerande dag. Det är roligt att höra om andra utbildade vård- och omsorgsambassadörer som brinner för sitt yrke, säger Regina Bendz, lokal processledare för VO-College i Nordöstra Skåne.

– Jag är nöjd med dagen. Det känns jättekul att få dela med mig av hur min idé blev verklighet och hur HälsoAgenterna växt fram säger Petra Douhane och tillägger att det var extra roligt vad eleverna som utbildats själva tyckte om att delta i projektet och avslutar:
– Jag ser fram emot att fortsätta utbilda Vård- och omsorgsambassadörer som i sin tur kan fortsätta utbilda HälsoAgenter ute i våra skånska kommuner.


Läs mer om Vård- och omsorgscollege Skåne här.
Är din skola intresserad av att få era elever utbildade till HälsoAgenter? Kontakta ditt lokala college. 

 

 


Sidansvarig

Petra Douhane

Regional processledare