2023-10-03

Samverkan för ökad kvalitet i den verksamhetsförlagda utbildningen

Förra veckan träffades företrädare för utbildning i Skåne för att dela erfarenheter och lärdomar kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Syftet med dagen var att få i gång en process för att få till fler VFU-platser och diskutera hur vi kan få fortsatt kvalitet i VFU, men även att lyfta frågan hur vi kan öka attraktiviteten för läraryrket i stort.

Konferensen initierades av Regionalt samråd för skollagsstyrda verksamheter, ett råd där kommuner och lärosäten kan samverka för att stärka Skåne som utbildningsregion och där strategiska frågor kan behandlas. Deltog gjorde verksamma inom VFU från akademi, fristående och kommunala huvudmän samt Skånes Kommuner genom FoU Skola. 23 av de 33 skånska kommunerna var representerade, tillsammans med samtliga lärosäten i Skåne samt flera fristående aktörer.

Förhoppningar och utmaningar

Dagen inleddes med föreläsning av professor Anders Arnqvist från Uppsala universitet. I sin föreläsning satte han arbetet med VFU i ett historiskt perspektiv och problematiserade kring de möjligheter och utmaningar som finns kring VFU utifrån titeln “Den verksamhetsförlagda utbildningen – En mötesplats med många förhoppningar och utmaningar”. Vidare fick deltagarna ta del av olika exempel på arbetet med VFU ur ett rektors och VFU-samordnarperspektiv. Under eftermiddagen fanns tid för att mötas i workshops kring frågan: Hur skapar vi kvalitet och fler platser inom VFU? I grupperna möttes olika professioner från både huvudman och akademi.

– Oavsett om man arbetar som VFU-samordnare, är rektor eller arbetar med VFU inom akademin så har vi i vår roll möjlighet att styra och förbättra den verksamhetsförlagda utbildningen på olika sätt. En av våra stora gemensamma utmaningar är att vi kommer behöva fler lärare i framtiden. Vi behöver därför prata om läraryrkets attraktivitet och hur vi ska få fler studenter att söka sig till läraryrket, gå igenom en utbildning och sedan även bli kvar inom yrket, säger Malin Bardenstam, Vetenskaplig ledare för FoU Skola hos Skånes Kommuner.

Viktigt att mötas

Dagen avslutades med en paneldiskussion representerad av förvaltningschefer, rektorer, VFU-samordnare och FoU Skola. Bland lärdomarna som togs med från dagen var att det finns ett starkt behov av arenor där företrädare inom VFU kan mötas. Både i form av årliga konferenser såväl som i det vardagliga arbetet med VFU i samverkan mellan huvudmän och akademin. För att fortsätta skapa kvalitet för nuvarande studenter och blivande lärare behöver vi alla vända spegeln mot oss själva och se vad som funkar och vilka områden vi behöver utveckla.

– Det är viktigt med forum där vi ses mellan professionerna. Oavsett om vi kommer från skolan eller akademin jobbar vi alla med utbildning och vi behöver en plattform där vi kan mötas och lära av varandra för att göra utbildningssektorn ännu lite bättre. På så sätt kan vi bättre förstå varandras styrkor och hur vi nyttjar dem bäst, avslutar Malin Bardenstam.


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare