2020-11-23

Skåne unikt i att samordna digital tjänstelegitimation för kommuner

SITHS-kort används av personer inom kommun, region och privata aktörer för att uppfylla krav på säker inloggning och identifiering i tjänsten. Skånes Kommuner är ombud för de 33 skånska kommunerna.

SITHS-kort är en tjänstelegitimation som framför allt används för att logga in säkert i digitala system och e-tjänster, främst inom vård och omsorg. En av dessa tjänster är vårdplaneringssystemet Mina Planer. Kortet används av alla skånska kommuner och är en av förutsättningarna för digitalisering. Det är Inera som nationellt tillhandahåller tjänsten. Genom att Skånes Kommuner är ombud åt de skånska kommunerna blir resultatet av samordningen dels en mer effektiv hantering för kommunerna men även lättare att föra dialog med Inera. Skånes Kommuner har en supportfunktion, skräddarsyr stödmaterial, håller utbildningar och driver nätverk för de ansvariga i kommunerna.

Det ställs dessutom hela tiden nya krav på att inloggningen måste ske säkrare. Redan i år kommer det krävas en högre tillitsfaktor för SITHS-inloggning. Detta innebär att alla SITHS-kort i omlopp behöver under året uppgraderas till den högre tillitsfaktorn.

– Att samordna SITHS för så många organisationer som vi gör i Skåne är unikt. Vi som ombud har det övergripande ansvaret för att kommunerna i Skåne arbetar enligt regelverket med hög informationssäkerhet i sitt dagliga arbete. På så sätt sparar vi in på tjänster som annars hade behövts i var och en av kommunerna, säger Ottie Andersson, tjänsteförvaltare på Skånes Kommuner.