2023-03-10

“Tillsammans kan vi lyfta frågor som är viktiga för skolan i Skåne”

I det strategiska nätverk för utbildning kan de 33 skånska kommunerna samlas kring aktuella frågor och gemensamma satsningar till nytta för kommunerna. Forumet fungerar även som en gemensam röst gentemot nationella beslutsfattare kring frågor som är viktiga för skolan i Skåne.

Sedan våren 2021 har Skånes Kommuner drivit strategiska nätverk inom fyra, för kommunerna, viktiga samverkansfrågor; utbildning, arbetsmarknad, hälsa, social välfärd och omsorg samt kommunalekonomi. I de strategiska nätverken kan kommunerna i Skåne fördjupa sig i aktuella samverkansfrågor och gemensamma satsningar innan de läggs fram för beslut i kommundirektörsnätverket. Nätverken lägger därmed grunden för samarbetet mellan kommunerna i Skåne.

I nätverket för utbildning är samtliga 33 kommuner representerade.

– Tillsammans kan vi lyfta frågor som är viktiga för skolan i Skåne mot nationella beslutsfattare, säger Elena Zukauskaite, avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad på Skånes Kommuner.

Den 10 mars är det dags för nätverket att träffas igen. Inbjuden till träffen är även David Lindberg, statssekreterare hos skolminister Lotta Edholm, för att svara på frågor gällande kompetensförsörjning, kompetensutveckling och framtidssatsningar inom skola. Utgångspunkten för diskussionen är att lyfta de behov och förutsättningar som de skånska kommunerna har, med förhoppning om att nationella satsningar på utbildning bättre ska linjera med dessa.

Likvärdig kvalitet

En annan fråga för diskussion under nätverksträffen är en gemensam process för utbud och dimensionering av gymnasieutbildning i Skåne och västra Blekinge. Syftet är att utveckla en process som, utifrån lagstiftningens krav, säkerställer att det inom samverkansområdet finns rätt utbildning på rätt plats och med rätt kapacitet.

– Den viktigaste delen med att vi träffas i detta forum är att vi kan generera en likvärdig kvalitet ut i våra respektive organisationer, säger Inga-Britt Henriksson, ordförande för det strategiska nätverket för utbildning.
– Genom den samverkan som finns i nätverket kan vi bidra till skolutveckling för alla barn och unga i Skåne och västra Blekinge, tillägger hon.

Läs mer om strategiskt nätverk utbildning här.