2024-04-23

Kostnadseffektiviseringar och utveckling av telekomtjänster genom gemensam upphandling för telefoni

Skånes Kommuner har på uppdrag av de 33 skånska kommunerna genomfört en gemensam upphandling för telefoni där nu samtliga kommuner i Skåne ges likvärdiga förutsättningar i både kostnadseffektivisering och tillgång till utveckling. Samarbetet bidrar också till utveckling av telekomtjänster inom offentlig verksamhet tack vare kommunernas samlade erfarenhet.

Upphandlingen har resulterat i ett förlängt och fördjupat samarbete med befintlig leverantör, Telenor Sverige. Leveransen omfattar mobila och fasta abonnemang och växeltjänster. Bland tjänsterna finns också IoT-tjänster för uppkopplade enheter (mätning, larm, styrning och övervakning).

”Detta är en av Skånes Kommuners styrkor. Att arbeta tillsammans för att stärka var och en av de skånska kommunerna skapar värde för Skåne som helhet. När vi arbetar tillsammans stärker vi inte bara alla enskilda organisationer utan skapar också värde för alla skåningar som får tillgång till en god medborgarservice”, säger Patric Åberg (M), ordförande, Skånes Kommuner och kommunstyrelseordförande i Östra Göinge.

Kostnadseffektiviseringen för kommunerna och de kommunala bolagen uppskattas till miljonbelopp och är möjligt tack vara det långvariga och gemensamma arbetet. Värdet med den gemensamma upphandlingen är också mer än själva kostnadseffektiviseringen. Att de skånska kommunerna gör gemensam sak stärker Skåne som helhet när kommunerna ges samma förutsättningar och möjlighet till utveckling.

”Detta är ett stort och viktigt avtal för oss i kommunorganisationerna”, säger Martin Ranstorp, Digitaliserings- & IT-chef i Kristianstads kommun. ”Tack vare det omfattande och välfungerande samarbetet oss kommuner emellan kan vi fortsätta det framåtlutande arbetet att leverera och utveckla moderna och kostnadseffektiva telefonitjänster i våra verksamheter.”

Upphandlingen är komplex där deltagandet från medlemskommunerna har varit avgörande i framtagandet. Upphandlingen leds av kansliet på Skånes Kommuner men är möjlig att genomföra tack vare insatserna från deltagande organisationer som bidragit i arbets- och referensgrupper. Nu fortsätter arbetet med att förvalta avtalet och skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av telekomtjänster som matchar behoven från kommunerna och de kommunala bolagen.

”Vi går nu in i en ny avtalsperiod där grundleverans, kontaktytor och rutiner redan är etablerade och vi kan lägga fokus på säkerhet, funktionalitet och utveckling för alla våra medlemmar, stora som små. Det är möjligt tack vare våra medlemmars samlade erfarenhet som bidrar till utveckling av telekomtjänster för offentlig verksamhet”, säger Blagoje Dimovski, tjänsteförvaltare på Skånes Kommuner och projektledare för upphandlingen

Fakta

 • Vad omfattar upphandlingen?
  • Operatörstjänster, cirka 130 000 mobila abonnemang för tal och data med kringtjänster som molnväxel, mobila bredband, telematik/IoT med mera.
 • Nytta och värde med upphandlingen
  • Deltagande organisationer ges möjlighet att köpa tjänster för cirka en tiondel av officiella marknadspriser.
  • Alla deltagande organisationer, såväl kommuner som bolag, har samma förutsättningar till utveckling och lika höga drift-och tillgänglighetsnivåer.
 • Deltagande organisationer
  • Samtliga 33 kommuner i Skåne
   • Bjuvs kommun
   • Bromölla kommun
   • Burlövs kommun
   • Båstads kommun
   • Eslövs kommun
   • Helsingborgs stad
   • Hässleholms kommun
   • Höganäs kommun
   • Hörby kommun
   • Höörs kommun
   • Klippans kommun
   • Kristianstad kommun
   • Kävlinge kommun
   • Landskrona stad
   • Lomma kommun
   • Lunds kommun
   • Malmö stad
   • Osby kommun
   • Perstorps kommun
   • Simrishamns kommun
   • Sjöbo kommun
   • Skurups kommun
   • Staffanstorps kommun
   • Svalövs kommun
   • Svedala kommun
   • Tomelilla kommun
   • Trelleborgs kommun
   • Vellinge kommun
   • Ystads kommun
   • Åstorps kommun
   • Ängelholms kommun
   • Örkelljunga kommun
   • Östra Göinge kommun
  • Övriga kommuner, kommunala bolag och förbund
   • Bjuvsbostäder AB
   • Bromölla Energi & Vatten AB
   • AB Bromöllahem
   • Bromölla Fritidscenter AB
   • Bromölla Fjärrvärme AB
   • Burlövsbostäder
   • Eslövs Bostads AB
   • Helsingborgs Arena och Scen AB
   • Helsingborgs Hamn AB
   • HIBAB
   • Hässleholm fibernät AB
   • Hässlehem AB
   • Hässleholm Miljö AB
   • Höganäs Energi AB
   • AB Höganäshem
   • Höganäs Omsorg AB
   • Hörby Kommuns Industrifastighets AB
   • Hörbybostäder AB
   • Höörs Fastighets Lokal AB
   • Höörs Fastighets Bostad AB
   • Höörs Fastighets AB
   • IT kommuner i Skåne AB/UNIKOM
   • Söderåsens Miljöförbund
   • Krinova AB
   • AB Kristianstadbyggen
   • Kristianstads Renhållnings AB
   • Åhus Hamn & Stuveri AB
   • Kristianstad biogas AB
   • Trygghetscentralen Skåne Nordost
   • C4 Elnät Aktiebolag
   • C4 Energi
   • KKB Fastigheter AB
   • KKL Fastigheter AB
   • Landskrona Energi AB
   • Landskrona Energi Kraft AB
   • Landskrona Energi Service AB
   • Rederi AB Ventrafiken
   • Landskrona Fastighetsförvaltning AB
   • Landskrona Stadsutveckling AB
   • Landskronahem AB
   • Ljungby kommun
   • Ljungby bostäder
   • Lunds kommuns Fastighets AB
   • Visit Lund AB
   • Malmö Live Koncerthus AB
   • Malmö Stadsteater AB
   • Parkering Malmö AB
   • Parkeringsövervakning i Malmö AB (PÖMAB)
   • Malmö leasing AB ViSAB
   • MINC i Sverige AB
   • MKB fastighets AB
   • Fjärrvärme i Osby AB
   • Osbybostäder AB
   • Perstorps Bostäder AB
   • Perstorps Näringslivs AB
   • Simrishamns Bostäder AB
   • AB Sjöbohem
   • Skurups Elverk AB
   • Skurups Kommunala AB
   • Skurupshem AB
   • Staffanstorps Centrum AB
   • Staffanstorps Energi AB
   • Staffanstorps Fibernät AB
   • Staffanstorps Kommunfastigheter AB
   • Samordningsförbundet Burlöv-Kävlinge-Staffanstorp-Vellinge
   • Svalövs Energi AB
   • AB SvalövsBostäder
   • AB SvalövsLokaler
   • Svalövs Kommunservice AB
   • Svedala Exploaterings AB
   • Bostads AB Svedalahem
   • Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
   • Österlenhem AB
   • Österlen VA AB
   • Trelleborgs Energi AB
   • Trelleborgs Elnät AB
   • AB Trelleborgshem
   • Trelleborgs Rådhus AB
   • Visit Trelleborg AB
   • Östersjöterminalen AB
   • Vellinge Bostäder AB
   • Vellinge Stadsnät AB
   • AB Ystadbostäder
   • Ystad Energi AB
   • Ystad Hamn Logistik AB
   • Ystad Teater
   • Ystads Industrifastigheter AB
   • Ystad-Österlenregionens miljöförbund
   • Göingehem AB
   • Östra Göinge renhållnings AB
   • Kommunalförbundet AV-Media Skåne
   • Skånes Kommuner
   • MERAB
   • NSR AB
   • NSVA AB
   • Räddningstjänsten Skåne Nordväst
   • VA SYD
   • Räddningstjänsten Syd
   • Boplats Syd
   • LSR AB (Landskrona-Svalövs renhållnings AB)


Sidansvarig

Blagoje Dimovski

Tjänsteförvaltare