2023-12-01

Utbildningsdag för vård- och omsorgsambassadörer

I onsdags träffades vård- och omsorgsambassadörer för utbildningsdag i det som kallas för Modul 5 där fokus är kunskap om det material som är framtaget för HälsoAgenterna. Bland annat hur en workshop går till, hur du kan planera och vad som är viktigt att tänka på i dialoger med målgruppen. Med oss under dagen var även representanter från Kalmar kommun som kommit till Skåne för att lära sig mer och inspireras.

Den här påbyggnadsutbildningen riktade sig till ambassadörer som redan gått utbildningarna 1-4 och har skapats av Petra Douhane, biträdande regional processledare, vård- och omsorgscollege Skåne. Jimmy Bergman från Landskrona stad har varit med ute på workshops i skolor och deltog också på utbildningsdagen.

En kvinna och en man föreläser vid en bildvägg.

För att kontinuerligt och långsiktigt implementera en breddad rekrytering behöver vård- och omsorgsambassadörsutbildningen moderniseras och ambassadörerna behöver mer och fördjupad kunskap i att möta barn och unga och attrahera till yrken inom vård- och omsorg. Modul 5-utbildningen syftar till just detta och målet är att kunna attrahera fler till yrken inom vård- och omsorg samt ge barn och unga en bredare bild av vården, vart de kan söka utbildning och hur stor bredd det finns.

En av nycklarna till detta är att utbilda så kallade HälsoAgenter vilket innebär att ungdomarna själva, i det här fallet 12-åringar, får fördjupad kunskap om vård- och omsorgsyrken och blir HälsoAgenter och i sin tur ambassadörer för sina klasskamrater och vänner.

I Skåne är vi långt fram i detta arbete och några som har fått upp ögonen för detta är våra kollegor i Kalmars kommun. Helena Bertilsson, Utvecklingsstrateg och Kajsa Nilsson, bemanningschef från omsorgsförvaltningen i Kalmars kommun är två av de som besökte oss.

Fyra kvinnor vid en bildvägg

”Jag hittade Petra och utbildningen på Skånes Kommuners hemsida när jag letade efter sätt att utveckla vårt eget ambassadörsprogram. Efter ett mejl bokade Petra snabbt in ett Teams-möte som var helt uppslukande, vi pratade om kompetensförsörjning, något vi båda brinner för, i en timme och det resulterade bland annat i att Petra bjöd in oss som referensgrupp till det här nya utbildningspaketet, Modul 5.” berättar Helena.

”Det är en sån energi och engagemang i det här rummet, det är verkligen rätt personer som är ambassadörer. De bidrar med sina perspektiv och brinner verkligen för de här frågorna. Det är häftigt att se!” säger Kajsa.

”När jag kom hit idag visste jag inte vad jag skulle vänta mig men vi har fått med oss massor att arbeta vidare med och mycket ny energi. I vår region är det vi i Kalmars kommun som har börjat detta arbete och jag ser chans till utveckling med Vård- och omsorgscollege hos oss och verkligen arbeta vidare med det här.” säger Helena.

”Konceptet med HälsoAgenter är jättebra och den här typen av utbildning med presentationsteknik, retorik och pedagogik för att verkligen nå ut till ungdomarna är toppen. Petra och Jimmy är verkligen duktiga på det här!” avslutar Kajsa.

Den 14 december är det spridningskonferens i Hässleholm och sedan fortsätter arbetet med ambassadörer och HälsoAgenter!

Följ arbetet här:

Vård- och omsorgscollege Skåne

Instagram: @vocollegeskane
Facebook: Vård- och omsorgscollege Skåne


Sidansvarig

Magnus Nurmi

Kommunikationschef