2021-03-08

Var är tjejerna med upplevd NPF någonstans?

VÅGA FRÅGA. Vi ställde några frågor till de tre projektledarna bakom ESF-projektet Hela Vägen som arbetar med att sprida en attitydförändring kring neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF). Projektet har ett särskilt fokus på att nå kvinnor och icke-binära. Attitydförändring ska göra att unga och unga vuxna med upplevd NPF lättare kommer i sysselsättning samtidigt som arbetsgivare inser vilken kompetenstillgång personer med NPF är.

Varför arbetar ni med särskilt fokus på kvinnor och icke-binära i Hela Vägen?

– Det finns tydliga resultat från liknande arbetsmarknadsinsatser och liknande projekt. Där har man sett att killarna är överrepresenterade och att insatserna riktas mot dem. Vi vill ändra på det, säger Linda Almgren, projektledare för Hela Vägen.

Varför är det viktigt att göra på ett annat sätt än vad som har gjorts tidigare?

– För att vi på riktigt ska få till en förändring, behöver vi alla ställa oss nya frågor. I projektets sammanhang handlar det om att ställa frågor som ”var finns tjejerna?”. Ställer vi samma frågor som vi historiskt alltid gjort med att alla ska behandlas lika, kvoterar vi i praktiken in unga killar i dessa arbetsmarknadsinsatser, säger Linda Leveau, processledare i Hela Vägen.

Linda Leveau menar att eftersom projektet har vågat fråga och efterlysa tjejerna med upplevd NPF har det fått ett annat resultat. Bland annat genom att ändra sitt tilltal och synsätt.

– Vi behöver bli mer nyanserade i tilltalet när vi bjuder in innanförskapet, säger Linda Leveau.

Petra Douhane, processledare i Hela Vägen, arbetar mycket med att analysera de deltagande kommunernas statistik. Genom statistik kan en lyfta fram de orättvisor som finns, och sedan åtgärda dem. Mycket av en kommuns statistik kan användas som underlag för jämställdhetsarbetet. Allt från rapporter om folkhälsa, diskrimingeringsrapporter, avhopp i skolan till mäns våld mot kvinnor är underlag som projektet lyfter för att på ett nyanserat sätt inkludera och bjuda in kvinnor och icke-binära.

– Vi kan använda statistiken som ett samtalsämne för arbetet mot ökad jämställdhet, säger Petra Douhane.

– Med små medel behöver vi börja ställa andra frågor, lyfta upp statistiken och börja verksamhetsarbetet med jämställdhet i fokus. Det gör stor skillnad, avslutar Linda Leveau med att säga.

Läs mer om projektet här: https://kfsk.se/helavagen/