2021-10-28

VO-college vill attrahera fler till branschen

I föreningen Vård- och omsorgscollege (VO-college) samarbetar utbildningsaktörer, arbetsgivare och fackliga organisationer inom privat och offentlig vård och omsorg. VO-college finns både nationellt, regionalt och lokalt och arbetar för att elever och studerande ska få moderna utbildningar som är attraktiva för arbetsgivare. För närvarande är 30 av Skånes 33 kommuner anslutna till regionala VO-college i Skåne.

– Vård- och omsorgsområdet står inför stora strukturella förändringar. Inom de närmsta tio åren kommer många i branschen att gå i pension. Därför måste vi på olika sätt visa alla möjligheter som finns inom vård och omsorg för att attrahera fler, säger Susanne Rosenström från Skånes Kommuner som är regional processledare för VO-college i Skåne.   

En annan utmaning inom vård-och omsorgsområdet är att öka jämställdheten.  

– Vi måste få in fler män i yrket. I många av de kvinnodominerade verksamheterna finns det vissa normer och värderingar som styr och vi behöver ta reda på hur de här normerna kan utmanas, säger Susanne Rosenström.  

Att se hur vård-och omsorgsyrken kommuniceras är också en viktig bit i arbetet för jämställdhet.  

– Inom vård och omsorg syns ofta bilder med hjärtan eller personer som håller varandra i händerna och i många bildbanker är flera bilder väldigt stereotypiska och attraherar inte så brett som vi önskar, säger Susanne Rosenström. 

Den 11 november arrangeras SYV-dagen där studie- och yrkesvägledare i Skåne bjuds in. För andra året i rad är dagen ett samarbete med Teknikcollege Skåne och årets ämne är normkritik och inkludering.  

– Man kan säga att VO-college och Teknikcollege har samma utmaning, men på motsatt håll. Vi behöver fler män i branschen och Teknikcollege behöver fler kvinnor. SYV-dagen är ett jättebra tillfälle att diskutera hur könsnormerna kan brytas, säger Susanne Rosenström. 

För att attrahera fler till vård-och omsorgsyrken har VO-college även vård och omsorgsambassadörer som träffar ungdomar och till exempel åker ut till högstadieelever för att prata om framtidens arbetsmarknad och vilka möjligheter som finns för att göra karriär inom branschen.   

– Med över 150 yrkesområden är möjligheten att göra karriär livslång. Det är också viktigt att se den stora nyttan med att samverka genom VO-college. Det bidrar till en starkare röst än om varje kommun skulle jobba enskilt för att lösa kompetens- och personalförsörjningen i området. Ingen sitter på de rätta svaren själv, utan vi måste samarbeta för att hitta stegen framåt, säger Susanne Rosenström.  

Läs mer om VO-college Skåne här.