Publikationer

På den här sidan lägger vi upp alla våra publikationer. Listan sorteras efter senast publicerade. Du kan söka direkt på publikationens namn, ämne eller kategori. Publikationer som är publicerade som PDF-filer kommer automatiskt att öppnas i en ny flik i din webbläsare. För att ladda ner klickar du på ikonen "Ladda ner" eller via Arkiv och Spara som PDF. Publikationer som är publicerade som worddokument kommer automatiskt att laddas ner till din dator.

Relaterat material

Protokoll förbundsmöte Skånes Kommuner, 5 maj 2023

Protokoll förbundsmöte 5 maj 2023 2020-11-16

Ladda ner

00. Kallelse och föredragningslista Skånes Kommuners förbundsmöte 2023

Kallelse med föredragningslista förbundsmöte 2023 Förbundsmöte, 2020-11-16

Ladda ner

02. Mötesordförande och justerare

Förbundsmötet 2023 Förbundsmöte, 2020-11-16

Ladda ner

03. Mötets behöriga utlysande och godkännande av dagordning_2

Politik, 2020-11-16

Ladda ner

04. Fastställande av röstlängd

Förbundsmötet 2023 Förbundsmöte, 2020-11-16

Ladda ner

05. Redogörelse för styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning_2020

Förbundsmötet 2023 Förbundsmöte, 2020-11-16

Ladda ner

05. Redogörelse för styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning_2021

Förbundsmötet 2023 Förbundsmöte, 2020-11-16

Ladda ner

05. Redogörelse för styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning _2022

Förbundsmötet 2023 Förbundsmöte, 2020-11-16

Ladda ner

06. Redogörelse för revisorernas revisionsberättelse_2020

Förbundsmötet 2023 Förbundsmöte, 2020-11-16

Ladda ner

06. Redogörelse för revisorernas revisionsberättelse_2021

Förbundsmötet 2023 Förbundsmöte, 2020-11-16

Ladda ner

06. Redogörelse för revisorernas revisionsberättelse_2022

Förbundsmötet 2023 Förbundsmöte, 2020-11-16

Ladda ner

07. Fastställande av resultat och balansräkning 2020

Förbundsmötet 2023 Förbundsmöte, 2020-11-16

Ladda ner

08. Fastställande av resultat och balansräkning 2021

Förbundsmötet 2023 Förbundsmöte, 2020-11-16

Ladda ner

09. Fastställande av resultat och balansräkning 2022

Förbundsmötet 2023 Förbundsmöte, 2020-11-16

Ladda ner

10. Beslut om resultatdisposition 2020

Förbundsmötet 2023 Förbundsmöte, 2020-11-16

Ladda ner

11. Beslut om resultatdisposition 2021

Förbundsmötet 2023 Förbundsmöte, 2020-11-16

Ladda ner

12. Beslut om resultatdisposition 2022

Förbundsmötet 2023 Förbundsmöte, 2020-11-16

Ladda ner

13. Ansvarsfrihet för styrelsen

Förbundsmötet 2023 Förbundsmöte, 2020-11-16

Ladda ner

14. Val av ledamöter och ersättare till styrelsen_uppd

Förbundsmöte, 2020-11-16

Ladda ner

15. Val av ordning för inkallande ersättare

Förbundsmötet 2023 Förbundsmöte, 2020-11-16

Ladda ner

16. Val av ordf, 1e vice och 2e vice ordf i styrelsen_uppd

Förbundsmöte, 2020-11-16

Ladda ner

17. Val av revisorer för Skånes Kommuner tom förbundsmötet 2027

Förbundsmötet 2023 Förbundsmöte, 2020-11-16

Ladda ner

18. Val av valberedning till och med förbundsmötet 2027

Förbundsmötet 2023 Förbundsmöte, 2020-11-16

Ladda ner

19. Instruktion till valberedningen

Förbundsmötet 2023 Förbundsmöte, 2020-11-16

Ladda ner

20. Avgiftsram för medlemsavgift 2024

Förbundsmötet 2023 Förbundsmöte, 2020-11-16

Ladda ner

21. Bestämmelser om arvoden och ersättning

Förbundsmötet 2023 Förbundsmöte, 2020-11-16

Ladda ner

Sök och hitta

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsberättelse 2023 Skånes Kommuner Kansliet, 2024-04-15

Ladda ner

Årsredovisning Skånes Kommuner 2023

Ekonomi, 2024-04-09

Ladda ner

Lärarnas skolutvecklingskonferens – Syntes23

Utvecklingsartiklar från Lärarnas skolutvecklingskonferens 2023. Utbildning, 2024-03-05

Ladda ner

Årsredovisning Skånes Kommuner 2022

Ekonomi, 2024-01-19

Ladda ner

Protokoll styrelsen Skånes Kommuner 23 maj 2023

Protokoll från styrelsesammanträdet för Skånes Kommuner den 23 maj 2023 Politik, 2023-12-27

Ladda ner

Protokoll styrelsen Skånes Kommuner 24 november 2023

Protokoll från styrelsesammanträdet för Skånes Kommuner den 24 november 2023 Politik, 2023-12-27

Ladda ner

Protokoll styrelsen Skånes Kommuner 29 september 2023

Protokoll från styrelsesammanträdet för Skånes Kommuner den 29 september 2023 Politik, 2023-12-27

Ladda ner