Beslutsstöd

Sedan 2009 genomför Skånes Kommuner ett kvalitetsutvecklingsarbete tillsammans med kommunerna i Skåne. Beslutsstödet finns samlat på de här sidorna.

Inledning

Beslutsstödsmodellen är ett stöd i det kliniska arbetet för att följa arbetsterapi- och fysioterapiprocessen samt vid behov förskrivningsprocessen. Syftet är att uppnå ett systematiskt och likartat arbetssätt genom att använda strukturerade bedömningsmetoder, samt att tydliggöra patientens delaktighet.

Beslutsstödet är ett personcentrerat arbetssätt där man utgår från den unika personens förmågor, behov och förutsättningar. Patienten är delaktig och närstående och/eller personalen är en resurs.

Länkar till aktuell lagstiftning

Arbetsmodell

Arbetsmodellen för Beslutsstöd beskriver steg för steg vid bedömning och utförande av insatser vid funktionsvariation. Det ligger i fysioterapeutens/sjukgymnastens/arbetsterapeutens yrkesansvar att i varje patientärende avgöra om någon del inte är relevant att genomföra.

Vid behovsbedömningen inför en insats är det problemets svårighetsgrad och insatsens förväntade effekt på hälsan i kombination med kostnadseffektiviteten som utgör grunden för beslut och val av insats.

Klicka på respektive block för att läsa mer om det steget:


Sidansvarig

Mia Svensson Burghard

Strateg