Samsjuklighetsutredningen

Den 8 november 2022 genomfördes en gemensam chefsdialog i Skåne kring Samsjuklighetsutredningen. Vi har sammanställt en presentation av vad som framkom i de gruppdiskussioner som genomfördes under förmiddagen.

I presentationen har vi även lagt in bilder från Samsjuklighetsutredningen samt bilder som visar hur vår samverkan i Skåne är organiserad och texter från vår ramöverenskommelse. Bild nummer 10 är ett försök att tydliggöra vilka delar i Samsjuklighetsutredningen som det kan vara möjligt att arbeta med redan nu. Under flera av bilderna finns anteckningar som förklarar och förtydligar bildspelet.

Denna presentation kan användas för att påbörja/stödja det gemensamma arbetet både lokalt och delregionalt.

Här hittar du sammanställningen utifrån chefsdialogen med ledtexter.

Här hittar du presentationen som användes under chefsdialogen den 8 november 2022.