Modul 1 – Komvux, en överblick

I modulen presenteras information om hur Komvux är uppbyggt och organiserat. Det handlar bland annat om lagar och förordningar, ansvar och uppgifter samt hur kommunerna finansierar Komvux. I modulen finns även övergripande information om att söka till Komvux och vem som avgör om en sökande får gå en utbildning eller ej.

Allmänt:

Så styrs skolan – Skolverket 

Skollagen och förordningar – Skolverket 

Skolinspektionen 

Startsida – Specialpedagogiska skolmyndigheten (spsm.se) 

Statsbidrag – Skolverket 

Behörighet och prioriteringsordning

Här finns mer information om behörighet och prioriteringsordning för de olika skolformsdelarna:

Rätt, behörighet och antagning till komvux på grundläggande nivå – Skolverket  

Rätt, behörighet och antagning till komvux på gymnasial nivå – Skolverket 

Rätt, behörighet och antagning till komvux som anpassad utbildning – Skolverket 

Rätt till sfi – Skolverket  

Fördjupad information:

Det kan vara svårt att hitta överskådlig och samlad information om vad som gäller inom Komvux. På Skolverkets hemsida, under Anordna utbildning inom vuxenutbildningen, finns länkar kring olika områden, såväl sådant som rör utbildningar som sökande och studerande. 

Skolkorridor