Tidigare konferenser

Här samlar vi material från tidigare års konferenser.

Lärarnas skolutvecklingskonferens 2021

Över 500 deltagare på den digitala konferensen! Konceptet på den populära konferensen är i övrigt i princip oförändrat, konferensen bygger på innehåll från lärare, rektorer och annan skolpersonal och startar och avslutas med keynotes.

Att konferensen i år var helt digital visade sig vara väldigt lyckat då den blev tillgänglig för ännu fler! Förra konferensen lockade drygt 150 deltagare medan dagens konferens hade över 500 engagerade deltagare från 27 skånska kommuner men även andra delar av Sverige.

Bidrag från 2021

Lärarnas skolutvecklingskonferens 2019

Keynotes

Anette Olin – Didaktisk utvecklingsdialog – Lärarnas skolutvecklingskonferens 2019

Anette Olin är docent vid Göteborgs universitet. Hon är intresserad i frågor kring skolutveckling, professionell utveckling och lärares lärande och ledarskap. Hon har arbetat själv som lärare och utvecklingsledare och fortsatt forska i samverkan med skolan. Hon är en an redaktörerna bakom boken ”Undersöka och utveckla undervisning” (Studentlitteratur, 2017). I sitt arbete sammanför hon vetenskaplig kvalitet och nytta i praktiken.

Milad Mohammadi är skolentreprenör och föreläsare. Han startade en högstadieskola i miljonprogrammen i Stockholm – Järvaskolan. Den är en utgångspunkt för en modell för skolor i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige och världen. Modellen förenar barn, föräldrar, näringsliv och samhällets olika sektorer. Milad har fått en rad utmärkelser såsom Årets talare, Årets inspiratör för en hållbar samhällsutveckling och superkommunikatör.

Bidrag från 2019

Lärarnas skolutvecklingskonferens 2017

Konferensen ägde rum på Katedralskolan i Lund hösten 2017.

Bidrag från 2017

Lärarnas skolutvecklingskonferens Strategiska områden /Utbildning /FoU skola /Lärarnas skolutvecklingskonferens

Gå till sida

Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare